Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2016=100

  2017/4 Muutos 2017/ 2016 2018/1* 2018/2* 2018/3* 2018/4* Muutos 2018/ 2017* 2019/1* 2019/2* 2019/3*
Toimialakoodi Toimiala                    
B-S Yhteensä, yksityinen sektori -0,3 -0,9 1,1 2,4 1,7 1,2 1,6 1,6 0,1 0,5
B-E Koko teollisuus -1,6 -1,9 -0,1 2,0 1,6 1,7 1,3 0,9 0,1 1,0
C Teollisuus -1,5 -1,8 -0,2 1,9 1,4 1,8 1,2 0,4 0,0 0,8
10, 11 Elintarviketeollisuus 1,5 2,9 1,7 3,9 1,8 1,8 2,3 0,1 -3,6 2,3
16, 17 Metsäteollisuus 0,8 -0,6 2,7 3,2 2,3 1,9 2,5 1,2 0,5 0,5
19-22 Kemianteollisuus 0,7 0,1 -0,3 1,0 1,9 1,6 1,1 4,4 1,0 2,4
24-30 Metalliteollisuus -3,5 -4,2 -1,0 -0,3 0,7 1,2 0,1 -1,0 1,5 0,5
F Rakentaminen -1,7 -1,3 2,4 2,1 3,3 4,6 3,1 2,6 1,1 2,2
G-N Yritystalouden palvelut 1,4 0,4 2,6 1,5 1,4 0,2 1,4 0,8 0,4 -0,6
G Kauppa 2,7 2,6 1,9 1,5 3,7 2,3 2,3 1,5 2,2 -2,2
H Kuljetus ja varastointi 0,4 -1,6 5,2 1,8 2,0 0,4 2,3 -1,8 0,8 0,6
J Informaatio ja viestintä 5,6 1,8 3,0 2,8 -2,3 -5,2 -0,5 -0,1 -0,8 -3,0
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta -0,1 -0,9 2,1 -0,8 -1,4 0,0 -0,0 0,3 2,6 3,6
Valtio, J-R Yhteensä -4,3 -3,8 1,5 -0,7 0,5 5,0 1,5 1,4 2,4 2,4
Kunta, D-S Yhteensä -1,9 -2,2 -0,0 -0,4 2,0 2,1 0,9 4,2 3,9 1,9

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 9.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2016=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2019/03/tvki_2019_03_2019-12-09_tau_006_fi.html