Arbetskraftskostnadsindex 2021, 1:a kvartalet

2021
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik