Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.6.2021

Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi tammi-maaliskuussa 3,2 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2021 tammi-maaliskuussa 3,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2021 tammi-maaliskuussa 2,1 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä työpäiviä oli yksi vähemmän kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana. Työvoimakustannusindeksissä työpäivien määrän väheneminen kasvattaa yleensä kustannuksia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 2,7 prosenttia vuoden 2021 tammi-maaliskuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 2,0 prosenttia.

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat vuoden 2021 tammi-maaliskuussa 2,1 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 2,3 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 2,0 prosenttia. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi nousi valtiolla 1,5 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 3,7 prosenttia vuoden 2021 tammi-maaliskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 3,8 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 3,4 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi kuntasektorilla 1,6 prosenttia.

Yksityisellä sektorilla kustannusten nousu johtuu pääosin siitä, että tehdyt tunnit ovat laskeneet enemmän kuin ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot. Valtiosektorilla kustannusten kasvu johtuu pääosin ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja palkkioiden kasvusta. Myös kuntasektorilla ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot ovat kasvaneet, lisäksi tehdyn työtunnin kustannuksia nostaa tehtyjen tuntien määrän lasku.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialan (TOL 2008) ja sektorin mukaan, 1. vuosineljännes 2021

Koodi Toimiala/Sektori Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 3,2 2,7 2,1
B-E Teollisuus 4,1 2,3 3,0
F Rakentaminen 2,6 2,2 2,7
G-N Yritystalouden palvelualat 3,1 3,2 2,4
J-R Valtio 2,1 2,3 2,0
D-S Kunta 3,7 3,8 3,4

Toimialoittaiset muutokset

Tehdyn työtunnin kustannus nousi teollisuuden toimialoilla (B-E) 4,1 prosenttia tammi-maaliskuussa 2021 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannukset nousivat 3,1 prosenttia ja rakentamisen toimialalla (F) 2,6 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä metalliteollisuudessa 5,8 prosenttia, elintarviketeollisuudessa 5,3 prosenttia, kemianteollisuudessa 3,4 prosenttia ja metsäteollisuudessa 0,5 prosenttia. Palvelualoilla suurin tehdyn tunnin kustannusten nousu, 6,8 prosenttia, oli kaupan alalla ja pienin, 0,8 prosenttia, rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi teollisuuden toimialoilla (B-E) 3,0 prosenttia. Yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannukset nousivat 2,4 prosenttia ja rakentamisen toimialalla (F) 2,7 prosenttia tammi-maaliskuussa 2021 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Teollisuuden toimialoista kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi metalliteollisuudessa 4,4 prosenttia, elintarviketeollisuudessa 5,4 prosenttia ja kemianteollisuudessa 3,0 prosenttia. Metsäteollisuudessa kausitasoitetut kustannukset laskivat 0,2 prosenttia tammi-maaliskuussa 2021 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kausitasoitetut kustannukset nousivat kaupan alalla 6,8 prosenttia ja rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla 0,9 prosenttia.

Työvoimakustannusindeksi mittaa tehdyn työtunnin työvoimakustannusten muutosta

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen ennakonpidätyksen alaisen palkan ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.

Työvoimakustannusindeksin laskennan palkkasummapainot perustuvat vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen tulorekisteriin. Tulorekisteristä saatuja palkkasummia käytetään tiedonantajien ilmoittamien tunti- ja palkkatietojen korottamiseen toimialaluokituksen kirjaintasolle.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (311,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 9.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2021/01/tvki_2021_01_2021-06-09_tie_001_fi.html