Basåret för arbetskraftskostnadsindexet byts ut

 

Det nya basåret för arbetskraftskostnadsindexet är år 2012. Indexserierna med basåret 2008 uppdateras inte längre. Gamla indexserier enligt basåret 2008=100 finns i databastabellerna Statfin. En enhetlig tidsserie finns fr.o.m. början av år 2007.

 

Källuppgifterna som används vid beräkning av indexet för kommunsektorn har uppdaterats i samband med bytet av basår. När det gäller indexet enligt basåret 2008=100 användes de största kommunernas och samkommunernas uppgifter (exkl. uppgifter om personal som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet). Indexet för år 2012=100 har beräknats på basis av ett material som består av alla de största kommunerna och samkommunerna samt på ett urval av kommuner med över 5 000 invånare. Också uppgifterna om undervisningsbranschen ingår i sin helhet i beräkningen av indexet.


Senast uppdaterad 9.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/tvki_2015-06-09_uut_001_sv.html