Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 17.5.2006

Pääomatulot kasvoivat edelleen ansiotuloja enemmän

Yksityiset henkilöt saivat vuonna 2004 veronalaisia tuloja 93,7 miljardia euroa, 5,6 prosenttia edellisvuotista enemmän. Ansiotulot kasvoivat 4,6 prosenttia ja pääomatulot huomattavasti enemmän, 17,1 prosenttia. Pääomatuloja kasvattivat erityisesti osinkotulot ja luovutusvoitot: osingot kasvoivat 21,5 ja luovutusvoitot 39,4 prosenttia. Ansiotuloja tuloista oli 85,4 miljardia ja pääomatuloja 8,4 miljardia euroa. Suhteellisesti eniten veroja, lähes 32 prosenttia tuloistaan maksoivat 60 000 - 80 000 euroa ansainneet. Heitä hyvätuloisempien keskimääräinen veroaste oli alhaisempi. Kotitalousvähennyksen suosio kasvoi: sitä hyödyntäneitä oli neljännes edellisvuotta enemmän. Kaikkiaan tulonsaajia oli 4 433 600 henkeä, joista ansiotuloja sai 4 243 500 ja pääomatuloja 1 914 150 henkeä.

Välittömiä veroja ja veronluonteisia maksuja tulonsaajat maksoivat kaikkiaan 21,7 miljardia euroa, 3,3 prosenttia edellisvuotista enemmän. Valtionverojen osuus niistä oli 7,8 miljardia, kunnallisveron 12,1 miljardia, kirkollisveron 735 miljoonaa ja sairausvakuutusmaksun 994 miljoonaa euroa. Valtionveroista ansiotuloveron osuus oli 6,6 miljardia, pääomatuloveron 1,1 miljardia ja varallisuusveron 125 miljoonaa euroa. Näiden verojen ja maksujen lisäksi palkansaajilta perittiin työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja 2,7 miljardia euroa, eli noin kolme prosenttia veronalaisista tuloista.

Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja 23,1 prosenttia tuloistaan. Suhteellisesti eniten veroja ja maksuja maksoivat 60 000 - 80 000 euroa vuodessa ansainneet, joiden veroaste oli 31,7 prosenttia. Yli 80 000 euroa ansainneet maksoivat veroja vähemmän, 26,8 prosenttia tuloistaan. Tämä johtuu lähinnä siitä, että hyvätuloisimmat saivat 44 prosenttia veronalaisista tuloistaan pääomatuloina, joiden verotus on kevyempää kuin suurehkojen ansiotulojen. Vähintään 80 000 euron vuositulot oli 65 200 henkilöllä vuonna 2004 eli puolellatoista prosentilla tulonsaajista.

Verojen osuus veronalaista tuloista tuloluokittain 2004

Vähennyksiä tulonsaajat saivat ansiotuloista valtionverotuksessa 6,7 miljardia ja kunnallisverotuksessa 17,7 miljardia euroa. Näistä merkittävimpiä olivat tulonhankkimiskulut, kuten jäsenmaksut ja matkakulut, yhteensä 2,2 miljardia euroa. Eläkevakuutusmaksuja tulonsaajat vähensivät valtion- ja kunnallisverotuksessa 3,3 miljardia euroa. Tulonhankkimisvähennys oli 1,6 miljardia. Kunnallisverotuksessa merkittäviä olivat ansiotulovähennys, 6,6 miljardia, eläketulovähennys 2,2 miljardia ja perusvähennys 904 miljoonaa euroa. Eniten kasvoi ansiotulovähennys, noin 41 prosenttia.

Veroista tehtävää kotitalousvähennystä käytti vuonna 2004 hyväkseen 178 000 henkeä, neljänneksen edellisvuotta useampi. Määrällisesti se kasvoi 90,3 miljoonasta 110,5* miljoonaan euroon. Eniten vähennystä käyttivät työikäiset, 30 - 64 -vuotiaita heistä oli 130 000. Vähennystä hyödyntäneistä 76 prosenttia oli sellaisia, joiden vuositulot olivat vähintään 20 000 euroa.

 * Luku korjattu 7.11.2006. Luvuksi ilmoitettiin aiemmin 177,6 miljoonaa euroa.

Lähde: Tulo- ja varallisuustilasto 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala, (09) 1734 3422

Vastaava tilastojohtaja: Jussi Simpura

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 17.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2004/tvt_2004_2006-05-17_tie_001.html