Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 30.3.2007

Luovutusvoitot kasvoivat, osinkotulot pienenivät

Yksityiset henkilöt saivat vuonna 2005 veronalaisia tuloja 93,7 miljardia euroa. Ansiotulojen osuus tuloista oli 87,9 miljardia ja pääomatulojen 5,7 miljardia euroa. Kaikkiaan tulonsaajia oli 4 455 000 henkeä, joista ansiotuloja sai 4 264 000 ja pääomatuloja 1 332 000 henkeä.

Palkkatulojen osuus veronalaisista tuloista oli suurin, niitä tulonsaajat saivat 61,2 miljardia euroa. Seuraavaksi eniten he saivat eläketuloja, 17,4 miljardia. Muista ansiotuloista tulonsaajat saivat työttömyyspäivärahoja ja muita työttömyysturvaetuuksia 2,8 miljardia, sairausvakuutuksen päivärahoja 968 miljoonaa, lapsen kotihoidon tukea 359 miljoonaa ja opintorahoja 453 miljoonaa euroa. Palkat kasvoivat edellisvuodesta 4,8, eläkkeet 3,8, kotihoidon tuki yhdeksän ja sairausvakuutuskorvaukset 5,3 prosenttia. Työttömyysturvaetuudet ja opintorahat sen sijaan pienenivät, edelliset 1,9 ja jälkimmäiset 1,7 prosenttia.

Pääomatuloista veronalaisia osinkoja oli 931 miljoonaa ja osuuspääoman korkoja 10 miljoonaa. Bruttomääräisesti tulonsaajat saivat osinkoja pääomatuloina 2,4 miljardia ja osuuspääoman korkoja 64 miljoonaa. Ansiotuloina verotettuja osinkoja tulonsaajat saivat bruttomääräisesti 675 miljoonaa, joista veronalaista tuloa oli 385 miljoonaa.

Brutto-osingoista 869 miljoonaa euroa oli peräisin listatuista ja 2,2 miljardia listaamattomista yhtiöistä. Ulkomailta tulonsaajat saivat osinkoja bruttomääräisesti 85 miljoonan euron edestä, veronalaista tuloa niistä oli 47,9 miljoonaa. Pääomatuloina verotetut osingot pienenivät edellisvuodesta 18 ja ansiotuloina verotetut 22 prosenttia, kun osinkoverouudistuksen vaikutukset on otettu huomioon. Luovutusvoitot kasvoivat selvästi, 28 prosenttia 3,2 miljardiin euroon. Vuokratuloja tulonsaajat saivat 989 miljoonaa euroa, 1,7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Metsätalouden pääomatulot kasvoivat 1,6 prosenttia 259 miljoonaan euroon.

Maatalouden tulot laskivat 3,8 prosenttia, niitä tulonsaajat saivat 1,0 miljardia. Elinkeinotoiminnan tulot sen sijaan kasvoivat 4,8 prosenttia 2,3 miljardiin. Yhtymistä saadut tulot olivat edellisvuoden tasolla, niiden määrä oli 1,2 miljardia.

Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja veronluonteisia maksuja kaikkiaan 22,6 miljardia euroa. Edellisvuodesta ne kasvoivat 4,4 prosenttia. Valtionverojen osuus niistä oli 8,4 miljardia, kunnallisveron 12,5 miljardia, kirkollisveron 746 miljoonaa ja sairausvakuutusmaksun 1,0 miljardia euroa. Valtionveroista ansiotuloveron osuus oli 6,8 miljardia, pääomatuloveron 1,5 miljardia ja varallisuusveron 81 miljoonaa euroa.

Tulonsaajien luku, tulot, varat ja verot, 2005.

  Luku Milj. euroa
Tulonsaajia 4 454 962  
Valtionveronalaiset tulot 4 323 487 93 663,70
Valtionveronalaiset tulot ml. Verovapaat osingot ja korot 4 263 970 95 458,70
Ansiotulot yhteensä 1 332 337 87 919,30
Palkkatulot yhteensä 2 686 976 61 185,00
Eläketulot 1 371 802 17 384,90
Työttömyysturvaetuudet 591 088 2 787,90
Muut sosiaaliturvaetuudet 720 813 1 894,40
Muut ansiotulot 384 137 808,2
Maatalouden tulot 126 140 1 001,00
Tulot elinkeinotoiminnasta 128 695 2 285,10
Tulot yhtymästä 128 869 1 169,30
Pääomatulot yhteensä 1 332 337 5 744,40
Osingot, brutto 991 166 3 057,30
Osingot, veronalainen osuus 602 884 1 267,80
Osuuspääoman korot, brutto 1 296 524 63,8
Osuuspääoman korot, veronalainen osuus 6 163 10,5
Luovutusvoitot 303 104 3 178,45
Vuokratulot 239 029 989,1
Muut pääomatulot 634 213 642,9
Verotettavat ansiotulot 4 190 090 80 776,40
Verotettavat pääomatulot 1 027 525 5 305,30
Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot 3 798 726 69 064,40
Veronalaiset varat 2 964 152 127 297,00
Velat ja velvoitteet 2 097 450 69 841,40
Valtionverot yhteensä 2 890 012 8 370,80
Tuloveron osuus ansiotulon verosta 2 541 922 6 814,40
Tuloveron osuus pääomatulon verosta 974 948 1 460,00
Varallisuusvero 27 615 81,3
Kunnallisvero 3 783 751 12 487,70
Kirkollisvero 3 155 273 746,2
Sairausvakuutusmaksu 3 782 785 1 018,70
Metsänhoitomaksu 217 676 20,8
Verot ja veroluonteiset maksut yhteensä 3 918 110 22 644,20
Työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu 2 471 388 3 117,30

Lähde: Tulo- ja varallisuustilasto 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala (09) 1734 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet
Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2005/tvt_2005_2007-03-30_tie_001.html