Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 29.2.2008

Pääomatulot kasvoivat ansiotuloja enemmän

Yksityiset henkilöt saivat vuonna 2006 veronalaisia tuloja 99,6 miljardia euroa, 6,3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Ansiotuloja niistä oli 92,2 miljardia ja pääomatuloja 7,4 miljardia euroa. Edellisvuodesta ansiotulot kasvoivat 4,9 ja pääomatulot 29 prosenttia. Tulonsaajia oli 4 402 796 henkeä, joista ansiotuloja sai 4 343 521 ja pääomatuloja 1 378 246 henkeä. Tulonsaajien määrä pieneni edellisvuodesta kolme prosenttia, noin 131 500 hengellä. Tämä johtui varallisuusverotuksen lakkauttamisesta: aiemmin tulonsaajiksi luettiin myös ne, joilla oli pelkästään veronalaista varallisuutta.

Ansiotuloista palkat kasvoivat edellisvuodesta 4,9, eläkkeet 4,8 ja sairausvakuutuskorvaukset 5,8 prosenttia. Työttömyysturvaetuudet, opintorahat ja kotihoidon tuki sen sijaan pienenivät: työttömyysturva 5,1, opintorahat 2,6 ja kotihoidon tuki 1,1 prosenttia. Veronalaiset ansiotulo-osingot pienenivät edellisvuodesta 24 prosenttia.

Pääomatulona verotetut osingot kasvoivat edellisvuodesta 6,2 prosenttia. Kaikkiaan veronalaiset osinkotulot pienenivät edellisvuodesta 2,6 prosenttia, mikä johtuu siitä, että listaamattomista yhtiöistä nostettiin osinkoja viidenneksen edellisvuotista vähemmän. Luovutusvoitot kasvoivat selvästi, 28 prosenttia. Vuokratuloja tulonsaajat saivat kolme prosenttia edellisvuotta enemmän. Metsätalouden pääomatulot kasvoivat peräti 139 prosenttia 595 miljoonaan euroon. Kasvu selittyy pinta-alaperusteisen metsäverotuksen siirtymäkauden loppumisella.

Maatalouden tulot kasvoivat 8,3 prosenttia, elinkeinotoiminnan tulot 7,6 prosenttia ja yhtymistä saadut tulot 8,7 prosenttia.

Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja veronluonteisia maksuja kaikkiaan 23,8 miljardia euroa. Verot kasvoivat edellisvuodesta 5,3 prosenttia. Ansiotuloveroa maksettiin viisi prosenttia edellisvuotista vähemmän. Siihen vaikuttivat veroasteikon lieventäminen ja uusi ansiotuloverosta tehtävä ansiotulovähennys. Pääomatulovero kasvoi 26,5 prosenttia. Kaikkiaan valtionverot pienenivät 0,4 prosenttia. Kunnallisverot kasvoivat 5,8 ja kirkollisverot 4,3 prosenttia. Sairaanhoitomaksua ja päivärahamaksua tulonsaajat maksoivat yhteensä 48 prosenttia enemmän kuin niiden korvaamaa sairausvakuutusmaksua, mutta on otettava huomioon, että päivärahamaksu on vähennyskelpoinen puhtaasta ansiotulosta.

Veroista tehtävä kotitalousvähennys lisäsi edelleen suosiotaan: vuonna 2006 sitä käytti hyväkseen 243 100 henkeä, 11 prosenttia edellisvuotista useampi. Määrällisesti se kasvoi 139 miljoonasta 165 miljoonaan euroon. Eniten vähennystä hyödynnettiin asunnon kunnossapito- ja parannustöihin, 269 000 kertaa, seuraavaksi eniten kotitaloustyöhön, 86 600 kertaa ja vähiten hoiva- tai hoitotyöhön, 6 300 kertaa. Sama henkilö saattoi hyödyntää vähennystä useampaan kertaan vuoden aikana.

Vähennystä käyttivät eniten keski-ikäiset ja sitä vanhemmat, työn luonteessa sen sijaan oli odotetusti eroja eri ikäisillä. Keski-ikäiset käyttivät sitä eniten asunnon korjaustöihin, eläkeikäiset taas hoiva- ja kotitaloustöihin. Molemmat sukupuolet käyttivät vähennystä jokseenkin yhtä usein, naiset kuitenkin hyödynsivät vähennystä useammin kotitalous- ja hoivatöihin, miehet asuntojen korjauksiin.

Vähennyksen käyttö yleistyi tulotason myötä: vähintään 50 000 euroa vuodessa ansainneista vähennystä käytti runsaat 12 prosenttia kun kaikista tulonsaajista vähennyksen sai 5,5 prosenttia. Yli 80 000 euroa ansainneista sitä käytti 30 prosenttia. Alueittain jonkin verran muita enemmän, runsaat kuusi prosenttia tulonsaajista vähennystä käyttivät Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan tulonsaajat, vähiten ahvenanmaalaiset, lappilaiset sekä Pohjanmaan maakunnissa asuvat.

Tulonsaajien luku, tulot ja verot, 2006

  Luku Milj. euroa
Tulonsaajia 4 402 796  
Valtionveronalaiset tulot 4 402 796 99 596,0
Valtionveronalaiset tulot ml. Verovapaat osingot ja korot 4 402 796 101 202,0
Ansiotulot yhteensä 4 343 521 92 191,0
Palkkatulot yhteensä 2 736 444 64 538,0
Eläketulot 1 389 680 18 222,0
Työttömyysturvaetuudet 556 247 2 647,0
Muut sosiaaliturvaetuudet 718 819 1 936,0
Muut ansiotulot 255 084 766,0
Maatalouden tulot 123 955 1 084,0
Tulot elinkeinotoiminnasta 128 837 2 457,1
Tulot yhtymästä 114 015 1 271,0
Pääomatulot yhteensä 1 378 246 7 405,0
Osingot, brutto 969 218 2 827,0
Osingot, veronalainen osuus 578 460 2 827,0
Osuuspääoman korot, brutto 1 475 144 73,0
Osuuspääoman korot, veronalainen osuus 6 991 12,0
Luovutusvoitot 343 138 4 078,0
Vuokratulot 234 586 1 019,0
Muut pääomatulot 732 097 1 198,0
Verotettavat ansiotulot 4 239 454 84 823,0
Verotettavat pääomatulot 998 632 6 722,0
Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot 3 834 415 72 952,0
Velat ja velvoitteet 2 088 786 73 180,0
Valtionverot yhteensä 2 832 994 8 334,0
Tuloveron osuus ansiotulon verosta 2 460 322 6 474,0
Tuloveron osuus pääomatulon verosta 982 015 1 847,0
Kunnallisvero 3 811 797 1 847,0
Kirkollisvero 3 153 328 778,0
Päivärahamaksu 2 937 720 527,0
Sairaanhoitomaksu 3 810 726 978,0
Metsänhoitomaksu 216 022 20,0
Verot ja veroluonteiset maksut yhteensä 4 123 691 23 848,0
Työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu 2 499 446 3 125,0

Julkaisu pdf-muodossa (255,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Lähde: Veronalaiset tulot 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala (09) 1734 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 29.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2006/tvt_2006_2008-02-29_tie_001_fi.html