Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 2.3.2009

Osingot ja luovutusvoitot kasvattivat pääomatuloja

Yksityiset henkilöt saivat vuonna 2007 veronalaisia tuloja 106,6 miljardia euroa, seitsemän prosenttia edellisvuotista enemmän. Ansiotuloja niistä oli 97,2 miljardia ja pääomatuloja 9,4 miljardia euroa. Ansiotulot kasvoivat edellisvuodesta 5,5 ja pääomatulot 26,6 prosenttia. Tulonsaajia oli 4 443 000 henkeä, joista ansiotuloja sai 4 385 000 ja pääomatuloja 1 392 000 henkeä. Tulonsaajien määrä kasvoi edellisvuodesta vajaan prosentin.

Palkkatulojen osuus veronalaisista tuloista oli 68,4 miljardia euroa. Seuraavaksi eniten tulonsaajat saivat eläketuloja, 19,2 miljardia. Palkat kasvoivat edellisvuodesta 6,5 ja eläkkeet 5,4 prosenttia. Työttömyysturvaetuudet, opintorahat ja kotihoidon tuki sen sijaan pienenivät: työttömyysturva 8,3, opintorahat 2,7 ja kotihoidon tuki 1,2 prosenttia. Ansiotulona verotettuja osinkoja tulonsaajat saivat 330 miljoonaa, ne kasvoivat edellisvuodesta 12,5 prosenttia.

Pääomatuloista veronalaisia osinkoja oli 1 189 miljoonaa ja osuuspääoman korkoja 12 miljoonaa. Osingoista 651 miljoonaa euroa oli peräisin listatuista ja 397 miljoonaa listaamattomista yhtiöistä. Ulkomailta tulonsaajat saivat veronalaisia osinkoja 141 miljoonaa. Pääomatulona verotetut osingot kasvoivat edellisvuodesta 20,3 prosenttia. Luovutusvoitot kasvoivat 26,7 prosenttia 5,2 miljardiin euroon. Vuokratuloja tulonsaajat saivat 1,1 miljardia euroa, neljä prosenttia edellisvuotta enemmän. Metsätalouden pääomatulot lähes kaksinkertaistuivat 1,2 miljardiin euroon.

Vähennyksiä tulonsaajat saivat ansiotuloista valtionverotuksessa 7,8 miljardia ja kunnallisverotuksessa 18,6 miljardia euroa. Tulonhankkimiskuluina vähennettiin työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuja 534 miljoonaa, matkakuluja 1,3 miljardia ja pakollisia eläkevakuutusmaksuja 3,4 miljardia euroa. Kunnallisverotuksessa merkittävimmät olivat eläketulovähennys, 3,5 miljardia ja ansiotulovähennys 6,2 miljardia euroa. Asunto-, opinto- ja tulonhakkimislainojen korkoja tulonsaajilla oli 2,9 miljardia euroa, ne kasvoivat edellisvuodesta 48 prosenttia. Alijäämähyvitystä niistä kertyi 659 miljoonaa euroa. Valtionverotuksen ansiotulovähennys alensi veroja 817 miljoonalla eurolla.

Kotitalousvähennystä käytti hyväkseen 260 900 henkeä, 7,3 prosenttia edellisvuotista useampi. Määrällisesti se kasvoi kymmenen prosenttia 182 miljoonaan euroon. Eniten vähennystä hyödynnettiin asunnon kunnossapitoja parannustöihin, 223 000 kertaa, seuraavaksi eniten kotitaloustyöhön, 76 000 kertaa ja vähiten hoiva- tai hoitotyöhön, 4 700 kertaa. Vähennyksen käyttö yleistyi tulotason myötä: vähintään 50 000 euroa vuodessa ansainneista vähennystä käytti 21 prosenttia tulonsaajista, kun kaikista tulonsaajista vähennyksen sai kuusi prosenttia.

Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja veronluonteisia maksuja kaikkiaan 25,1 miljardia euroa. Verot kasvoivat edellisvuodesta 5,3 prosenttia. Valtionverojen osuus veroista oli 8,5 miljardia, kunnallisveron 14,2 miljardia ja kirkollisveron 827 miljoonaa. Sairaanhoitomaksua tulonsaajat maksoivat 1 008 miljoonaa, päivärahamaksua 540 miljoonaa euroa ja palkansaajien eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja 3,3 miljardia euroa. Valtionveroista ansiotuloveron osuus oli 6,2 miljardia ja pääomatuloveron 2,3 miljardia euroa.

Ansiotulovero pieneni viisi ja pääomatulovero kasvoi 26,2 prosenttia. Kaikkiaan valtionverot kasvoivat kaksi prosenttia. Kunnallisverot kasvoivat 7,6 ja kirkollisverot 6,2 prosenttia. Sairaanhoitomaksu kasvoi 3,0 ,päivärahamaksu 2,4 prosenttia ja työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut 5,9 prosenttia edellisvuodesta. Välittömien verojen osuus tulonsaajien veronalaisista tuloista oli 23,5 prosenttia. Näiden verojen ja maksujen lisäksi palkansaajilta perittiin työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja 3,3 miljardia euroa. Vakuutusmaksut mukaan lukien verot ja maksut veivät keskimäärin 26,6 prosenttia tuloista.

Tulonsaajien luku, tulot ja verot, 2007.

  Luku Milj. euroa
Tulonsaajia 4 442 757  
Valtionveronalaiset tulot 4 442 757 106 591,9
Valtionveronalaiset tulot ml. Verovapaat osingot ja korot 4 442 757 108 407,9
Ansiotulot yhteensä 4 369 826 97 220,4
Palkkatulot yhteensä 2 776 753 68 362,3
Eläketulot 1 404 891 19 211,5
Työttömyysturvaetuudet 511 482 2 428,4
Muut sosiaaliturvaetuudet 721 422 1 997,1
Muut ansiotulot 262 071 823,9
Maatalouden tulot 120 014 1 084,6
Tulot elinkeinotoiminnasta 136 470 2 684,9
Tulot yhtymästä 119 111 1 454,7
Pääomatulot yhteensä 1 387 838 9 371,4
Osingot, brutto 936 720 3 271,4
Osingot, veronalainen osuus 621 056 1 378,3
Osuuspääoman korot, brutto 1 535 031 76,4
Osuuspääoman korot, veronalainen osuus 7 462 12,1
Luovutusvoitot 382 090 5 166,2
Vuokratulot 235 318 1 061,0
Muut pääomatulot 749 718 1 861,1
Verotettavat ansiotulot 4 264 621 89 442,6
Verotettavat pääomatulot 1 001 068 8 498,5
Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot 3 868 765 78 642,6
Valtionverot yhteensä 2 704 351 8 499,0
Tuloveron osuus ansiotulon verosta 2 317 931 6 474,0
Tuloveron osuus pääomatulon verosta 983 735 2 330,5
Kunnallisvero 3 842 020 14 209,8
Kirkollisvero 3 143 985 826,7
Päivärahamaksu 2 971 032 540,2
Sairaanhoitomaksu 3 838 355 1 007,7
Metsänhoitomaksu 214 553 20,1
Verot ja veroluonteiset maksut yhteensä 4 150 995 25 103,4
Ansiotulovähennys ennakonpidätyksenä 651 758 110,8
Työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu 2 533 154 3 308,1

Lähde: Veronalaiset tulot 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala (09) 1734 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (259,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 02.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2007/tvt_2007_2009-03-02_tie_001_fi.html