Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 25.2.2010

Pääomatulot pienenivät neljänneksen vuonna 2008

Tulonsaajat saivat vuonna 2008 veronalaisia tuloja yhteensä 110,5 miljardia euroa, mistä ansiotuloja oli 103,3 ja pääomatuloja 7,2 miljardia. Ansiotulot kasvoivat edellisvuodesta 6,2 prosenttia, pääomatulot sen sijaan pienenivät lähes neljänneksen, 23,4 prosenttia. Pääomatulojen väheneminen johtui lähinnä arvopapereiden luovutusvoittojen pienenemisestä. Niitä tulonsaajat saivat 62 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Useimpina vuosina 2000-luvulla pääomatulot ovat kasvaneet selvästi ansiotuloja enemmän.

Välittömiä veroja tulonsaajat maksoivat kaikkiaan 25,6 miljardia euroa. Verot kasvoivat edellisvuodesta 2,1 prosenttia. Valtionverojen osuus veroista oli 8,1 ja kunnallisveron 15,1 miljardia euroa. Valtionveroista ansiotuloveroa oli 6,3 miljardia ja pääomatuloveroa 1,7 miljardia euroa. Ansiotulovero kasvoi 2,8 prosenttia, pääomatulovero sen sijaan pieneni 26 prosenttia. Kaikkiaan valtionverot pienenivät 5,1 prosenttia, kunnallisvero sen sijaan kasvoi 6,5 prosenttia.

Verolajien osuudet välittömistä veroista 1993–2008

Verolajien osuudet välittömistä veroista 1993–2008

Vuonna 2008 kunnallisveron osuus tulonsaajien välittömistä veroista oli 59 prosenttia. Vuodesta 1993 sen osuus on kasvanut lähes kymmenen prosenttiyksikköä. Sosiaaliturvamaksujen osuus on samana aikana pienentynyt, samoin ansiotuloveron osuus tämän vuosikymmenen loppupuolella. Pääomatuloveron osuus välittömistä veroista on sen voimassaoloaikana kasvanut hieman yli kahdesta vajaaseen seitsemään prosenttiin. Sen määrä on tosin vuosittain vaihdellut muita veroja enemmän.

Veronalaisia osinkotuloja tulonsaajat saivat 1,6 miljardia euroa. Ne kasvoivat edellisvuodesta 5,8 prosenttia. Veronalaisista osingoista 788 miljoonaa oli peräisin listatuista ja 820 miljoonaa listaamattomista osakkeista. Osingoista oli ansiotulona verotettua 344 miljoonaa ja pääomatulona verotettua 1,3 miljardia euroa. Pääomatulo-osingoista 476 miljoonaa oli peräisin listaamattomista osakkeista. Bruttomääräisesti tulonsaajat saivat osinkotuloja kaikkiaan 3,7 miljardia euroa. Listaamattomien yhtiöiden pääomatulo-osingoista neljännes oli veronalaista tuloa.

Palkkojen osuus tuloista oli 72,9 miljardia, joka oli 6,7 prosenttia edellisvuotista enemmän. Eläkkeet kasvoivat kahdeksan prosenttia 20,8 miljardiin euroon. Työttömyysturvaetuuksia tulonsaajat saivat 2,3 miljardia, sairausvakuutuksen päivärahoja 1,1 miljardia, lapsen kotihoidon tukea 348 miljoonaa ja opintorahoja 473 miljoonaa euroa. Niistä sairausvakuutuskorvaukset kasvoivat 3,6 ja opintorahat kymmenen prosenttia. Työttömyysturvaetuudet sen sijaan pienenivät 5,1 ja kotihoidon tuki 1,1 prosenttia edellisvuodesta.

Välittömien verojen osuus tulonsaajien veronalaisista tuloista oli 23,2 prosenttia. Näiden verojen ja maksujen lisäksi palkansaajilta perittiin työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja 3,3 miljardia euroa. Vakuutusmaksut mukaan lukien verot ja maksut veivät keskimäärin 26,2 prosenttia tuloista.


Lähde: Veronalaiset tulot 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala (09) 1734 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (311,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2008/tvt_2008_2010-02-25_tie_001_fi.html