Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.2.2011

Tuloverot pienenivät kuusi prosenttia vuonna 2009

Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja veronluonteisia maksuja yhteensä 24,2 miljardia euroa, mikä oli 5,7 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Eniten pieneni pääomatuloveron määrä, 26,6 prosenttia edellisvuodesta. Ansiotulovero pieneni 15,6 prosenttia, kunnallisveroa sen sijaa perittiin yhtä paljon kuin vuotta aiemmin ja sairaanhoito- ja päivärahamaksuja reilut kolme prosenttia enemmän. Kunnallisveron osuus veroista oli 15,1 miljardia, ansiotuloveron 5,3 miljardia ja pääomatuloveron 1,3 miljardia euroa.

Verojen osuudet välittömistä veroista 1993–2009

Verojen osuudet välittömistä veroista 1993–2009

Kunnallisveron osuus välittömistä veroista on viime vuosina kasvanut ja ansiotuloveron pienentynyt. Vuonna 1993 kunnallisveron osuus välittömistä veroista oli puolet, vuonna 2009 jo 62,4 prosenttia. Ansiotuloveron osuus on samana aikana pienentynyt 30,6 prosentista 22,1 prosenttiin. Pääomatulovero sen sijaan on kasvanut 2,2 prosentista 5,2 prosenttiin. Suurimmillaan sen osuus oli vuonna 2007, jolloin pääomatuloveroa maksettiin 9,3 prosenttia välittömistä veroista. Sosiaaliturvamaksujen osuus on tänä aikana pienentynyt 13,4 prosentista 6,6 prosenttiin.

Kaikkiaan tulonsaajat saivat vuonna 2009 veronalaisia tuloja 110,4 miljardia euroa eli yhtä paljon kuin edellisvuonnakin. Ansiotulot kasvoivat 1,7 prosenttia, mutta pääomatulot pienenivät neljänneksen. Ansiotuloja tulonsaajat saivat kaikkiaan 105 miljardia ja pääomatuloja 5,4 miljardia euroa. Ansiotuloista kasvoivat eniten työttömyysturvaetuudet, 35 prosenttia. Eläketulot kasvoivat 8,5, opintorahat 13 ja lapsen kotihoidon tuki 6,7 prosenttia, palkkatulot sen sijaan pienenivät runsaan prosentin. Pääomatuloista kasvoivat vain vuokratulot, 5,6 prosenttia edellisvuodesta. Luovutusvoittoja tulonsaajat saivat 30 prosenttia ja osinkoja 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Metsätalouden pääomatulot puolittuivat edellisvuodesta.

Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 21,9 prosenttia veronalaisista tuloistaan. Edellisvuonna vastaava osuus oli 23,2 prosenttia. Lisäksi palkansaajilta perittiin työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja 3,3 miljardia euroa. Pakolliset vakuutusmaksut mukaan lukien verot ja maksut veivät 24,9 prosenttia tuloista.

Uusi työtulovähennys alensi ansiotulojen veroja 1,2 miljardilla eurolla. Myös eläketulovähennykset valtion- ja kunnallisverotuksessa kasvoivat, edellinen 21 ja jälkimmäinen 31 prosenttia. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä korotettiin 3 000 euroon ja sen sovellusalaa laajennettiin. Edellisvuodesta sen määrä kasvoi 78 prosenttia 391 miljoonaan euroon.


Lähde: Veronalaiset tulot 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala (09) 1734 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (296,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 18.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvt/2009/tvt_2009_2011-02-18_tie_001_fi.html