Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 3.2.2012

Kunnallisveron osuus välittömistä veroista kasvanut

Tulonsaajat maksoivat vuonna 2010 välittömiä veroja ja maksuja yhteensä 25,3 miljardia euroa, mikä oli neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten kasvoi pääomatuloveron määrä, 33 prosenttia edellisvuodesta. Valtion ansiotuloveroa sen sijaan maksettiin 4,6 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Kunnallisvero kasvoi 3,5 ja sairausvakuutusmaksut 23 prosenttia. Kunnallisveroa maksettiin 15,6 miljardia, ansiotuloveroa 5,1 miljardia ja pääomatuloveroa 1,7 miljardia euroa.

Verojen osuudet välittömistä veroista 1993–2010, %

Verojen osuudet välittömistä veroista 1993–2010, %

Kunnallisveron osuus välittömistä veroista on viime vuosina kasvanut ja ansiotuloveron pienentynyt. Vuonna 1993 kunnallisveron osuus välittömistä veroista oli puolet, vuonna 2010 se oli 62 prosenttia. Ansiotuloveron osuus pienentyi samana aikana 31 prosentista 20 prosenttiin. Pääomatuloveron osuus on kasvanut 2,3 prosentista 6,7 prosenttiin, mutta sen määrä on vuosittain vaihdellut huomattavasti. Sosiaaliturvamaksujen osuus on tänä aikana pienentynyt 13,3 prosentista 7,8 prosenttiin.

Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja keskimäärin 21,9 prosenttia veronalaisista tuloistaan. Verojen osuus tuloista ei muuttunut edellisvuodesta. Eniten veroja suhteessa tuloihin maksoivat 125 000–150 000 euroa vuodessa ansainneet, 36,3 prosenttia tuloistaan. Yli 150 000 euroa ansainneilta verot veivät pienemmän osan tuloista, 34,7 prosenttia. Yli 150 000 euroa ansainneiden tuloista 46 prosenttia oli pääomatuloja.

Vähennyksistä kasvoi eniten perusvähennys, jonka enimmäismäärää nostettiin 2 200 euroon. Sen määrä kasvoi 120 prosenttia edellisvuodesta. Vähennyskelpoisia korkomenoja tulonsaajilla oli noin kolmanneksen edellisvuotista vähemmän ja alijäämähyvitys pieneni yhtä paljon. Kotitalousvähennys kasvoi aiempia vuosia vähemmän, neljä prosenttia edellisvuodesta.

Kaikkiaan tulonsaajat saivat vuonna 2010 veronalaisia tuloja 115 miljardia euroa. Yhteensä tulot kasvoivat neljä prosenttia, ansiotulot kasvoivat kolme ja pääomatulot 27 prosenttia. Ansiotuloja tulonsaajat saivat 108 miljardia ja pääomatuloja 6,9 miljardia euroa. Palkat kasvoivat kaksi ja eläkkeet neljä prosenttia. Ansiotuloista kasvoivat eniten työttömyyspäivärahat ja muut työttömyysturvaan perustuvat etuudet, noin kymmenen prosenttia. Pääomatuloista eniten kasvoivat luovutusvoitot, 52 prosenttia edellisvuodesta.


Lähde: Veronalaiset tulot 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 09 1734 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (309,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 3.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2010/tvt_2010_2012-02-03_tie_001_fi.html