Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 19.12.2013

Kunnallisveron osuus 64 prosenttia veroista

Vuonna 2012 tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 26,8 miljardia euroa, mikä oli 2,1 prosenttia edellisvuotista enemmän. Hemaksoivat kunnallisveroa 17,0, ansiotuloveroa 5,3 ja pääomatuloveroa 1,7 miljardia euroa. Kunnallisvero kasvoi edellisvuodesta 3,6 prosenttia ja ansiotulovero 0,4 prosenttia. Pääomatulovero sen sijaan pieneni 8,4 prosenttia. Sairaanhoitomaksua tulonsaajat maksoivat 1,1 miljardia ja päivärahamaksua 689 miljoonaa euroa.

Tulonsaajien välittömät verot 1993-2012, vuoden 2012 hinnoin

Tulonsaajien välittömät verot 1993-2012, vuoden 2012 hinnoin

Verot ja maksut ovat kasvaneet reaalisesti 31 prosenttia vuodesta 1993. Kunnallisveron osuus veroista on tänä aikana kasvanut 50 prosentista 64 prosenttiin ja valtionverojen osuus pienentynyt 33 prosentista 26 prosenttiin. Sosiaaliturvamaksujen osuus veroista ja maksuista oli runsaat 13 prosenttia vuonna 1993 ja 6,7 prosenttia vuonna 2012.

Veronalaisia tuloja tulonsaajat saivat 124,4 miljardia euroa, mikä oli kolme prosenttia edellisvuotista enemmän. Tuloista oli ansiotuloja 117,8 ja pääomatuloja 6,6 miljardia euroa. Ansiotulot kasvoivat 4,3 prosenttia, pääomatulot sen sijaan pienenivät 15 prosenttia. Tulonsaajia oli 4,6 miljoonaa, ansiotuloja sai 4,5 miljoonaa ja pääomatuloja 1,3 miljoonaa henkeä.

Ansiotuloista 79,8 miljardia oli palkkatuloja ja 26,1 miljardia eläketuloja. Palkat kasvoivat 3,7 ja eläkkeet 6,3 prosenttia edellisvuodesta. Eniten, 13 prosenttia, ansiotuloista kasvoivat työttömyyspäivärahat ja muut työttömyysturvaan perustuvat etuudet. Niitä tulonsaajat saivat 3,6 miljardia euroa.

Pääomatuloista pienenivät eniten luovutusvoitot. Tulonsaajat saivat niitä 2,5 miljardia euroa, mikä oli kolmanneksen edellisvuotista vähemmän. Pääomatulona verotettuja osinkoja tulonsaajat saivat kuusi prosenttia edellisvuotista vähemmän, 1,5 miljardia euroa. Niistä 721 miljoonaa oli peräisin listatuista, 661 miljoonaa listaamattomista ja 101 miljoonaa ulkomaisista yhtiöistä. Pääomatuloista kasvoivat vain vuokratulot ja osuuspääoman korot. Vuokratulot kasvoivat 3,8 prosenttia, niitä tulonsaajat saivat 1,4 miljardia euroa. Osuuspääoman koroista oli veronalaista pääomatuloa vain 14,2 miljoonaa euroa, ne kasvoivat 14 prosenttia.

Elinkeinotoiminnan tuloja tulonsaajat saivat 3,0 miljardia euroa eli yhtä paljon kuin edellisvuonna. Yrittäjätulot maataloudesta ja yhtymistä sen sijaan vähenivät. Maataloudesta tulonsaajat saivat tuloja 1,0 ja yhtymistä 1,3 miljardia euroa. Maatalouden tulot pienenivät 1,4 ja yhtymien tulot 2,3 prosenttia.

Veroja ja veronluonteisia maksuja tulonsaajilta perittiin 21,5 prosenttia veronalaisista tuloista vuonna 2012. Edellisvuonna vastaava osuus oli 21,7 prosenttia. Veroihin ja maksuihin on tässä laskettu ansio- ja pääomatuloverot, kunnallisvero, kirkollisvero sekä sairausvakuutusmaksut. Palkansaajilta perittiin lisäksi työeläke- ja työttömyyseläkevakuutusmaksuja 4,6 miljardia euroa. Pakolliset eläkevakuutusmaksut mukaan lukien verot ja maksut veivät 25,2 prosenttia tuloista, kun vastaava osuus vuonna 2011 oli 25,1 prosenttia.


Lähde: Veronalaiset tulot 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 09 1734 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (360,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2012/tvt_2012_2013-12-19_tie_001_fi.html