Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Tärkeimmät vähennykset veronalaisten tulojen mukaan vuonna 2015

Tieto Tuloluokka, 1000 €
  Tuloluokat yhteensä -10 10-25 25-50 50-75 75-100 100-
Tulonsaajia 4 654 835 898 831 1 567 364 1 632 958 377 715 99 591 78 376
Vähennykset ansiotulosta valtionverotuksessa, 1000 € 22 768 480 1 854 193 10 355 725 7 212 798 2 049 526 640 926 655 312
Vähennykset ansiotulosta valtionverotuksessa, lkm 4 309 672 642 744 1 521 392 1 613 363 361 324 95 728 75 121
Vähennykset ansiotulosta kunnallisverotuksessa, 1000 € 26 124 713 3237 111 9 690 947 9 229 008 2 603 770 699 133 664 745
Vähennykset ansiotulosta kunnallisverotuksessa, lkm 4 406 066 847 084 1 562 064 1 467 591 359 201 95 370 74 756
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, 1000 € 655 447 5 043 74 254 399 632 127 464 28 077 20 976
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, lkm 1 976 699 48 853 410 033 1 106 296 286 371 72 469 52 677
Matkakulut, 1000 € 1 504 201 9 521 158 646 933 095 288 116 67 607 47 217
Matkakulut, lkm 778 953 8 924 102 943 469 508 137 700 34 701 25 177
Tulonhankkimisvähennys, 1000 € 1 657 745 186 456 369 799 802 883 204 102 53 366 41 139
Tulonhankkimisvähennys, lkm 2 758 041 346 998 617 470 1 307 774 331 803 86 858 67 138
Eläkevakuutusmaksut, myönnetty määrä, 1000 € 5 258 005 58 929 492 208 2 725 542 1 139 331 396 329 445 664
Eläkevakuutusmaksut, myönnetty määrä, lkm 2 535 079 266 453 578 736 1 248 203 307 934 77 327 56 426
Eläketulovähennys valtionverotuksessa, 1000 € 12 612 139 1 571 825 9 132 453 1 798 065 69 304 19 788 20 705
Eläketulovähennys valtionverotuksessa, lkm 1 518 434 248 718 892 875 357 672 12 834 3 203 3 132
Invalidivähennys kunnallisverotuksessa, 1000 € 59 479 7 443 32 238 16 558 2 248 557 436
Invalidivähennys kunnallisverotuksessa, lkm 180 783 20 563 91 594 56 527 8 419 2 094 1 586
Eläketulovähennys kunnallisverotuksessa, 1000 € 6 371 601 1 548 907 4 607 399 180 170 20 526 6 656 7 942
Eläketulovähennys kunnallisverotuksessa, lkm 1 244 899 248 718 892 875 94 985 5 021 1 564 1 736
Perusvähennys, 1000 € 3 144 390 976 611 2 080 646 72 691 8 270 2 691 3 480
Perusvähennys, lkm 2 081 955 534 588 1 426 331 110 668 6 093 1 919 2 356
Opintorahavähennys, 1000 € 195 130 193 715 1 274 102 16 9 13
Opintorahavähennys, lkm 178 764 177 147 1 493 90 14 10 10
Ansiotulovähennys, 1000 € 6 160 783 227 295 1 742 442 3 524 486 583 794 65 581 17 186
Ansiotulovähennys, lkm 2 530 532 164 702 602 728 1 325 477 340 675 83 660 13 290
Tulonhankkimismenot pääomatuloista, 1000 € 23 099 424 1 937 5 287 3 696 3 137 8 617
Tulonhankkimismenot pääomatuloista, lkm 25 242 834 3 363 8 892 5 976 2 703 3 474
Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut, 1000 € 307 405 8 562 32 422 146 254 68 391 26 178 25 597
Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut, lkm 318 769 10 636 43 067 172 941 61 142 17 676 13 307
Asuntolainan korot, 1000 € 959 906 30 056 151 761 494 287 176 466 53 519 53 816
Asuntolainan korot, lkm 1 258 206 40 707 246 269 660 412 209 853 57 363 43 602
Asuntolainan korot, myönnetty määrä, 1000 € 623 939 19 536 98 645 321 287 114 703 34 788 34 981
Asuntolainan korot, myönnetty määrä, lkm 1 258 206 40 707 246 269 660 412 209 853 57 363 43 602
Ensiasunnon korot, 1000 € 157 550 4 954 25 809 96 424 23 294 4 524 2 544
Ensiasunnon korot, lkm 188 309 6 700 33 850 113 496 26 861 4 993 2 409
Ensiasunnon korot, myönnetty määrä, 1000 € 102 408 3 220 16 776 62 676 15 141 2 941 1 654
Ensiasunnon korot, myönnetty määrä, lkm 188 309 6 700 33 850 113 496 26 861 4 993 2 409
Tulonhankkimislainan korot, 1000 € 152 727 3 945 11 847 33 960 24 463 13 904 64 609
Tulonhankkimislainan korot, lkm 116 749 4 869 17 088 45 867 25 726 10 894 12 305
Alijäämähyvitys, 1000 € 209 360 8 654 41 656 112 829 32 505 7 956 5 760
Alijäämähyvitys, lkm 1 196 616 49 184 278 515 651 581 163 970 34 418 18 948
Erityinen alijäämähyvitys, 1000 € 62 156 715 6 942 33 682 13 369 4 238 3 210
Erityinen alijäämähyvitys, lkm 247 835 4 703 34 841 145 404 44 865 11 128 6 894
Invalidivähennys valtionverosta, 1000 € 71 378 14 792 43 503 11 455 1 149 273 206
Invalidivähennys valtionverosta, lkm 678 114 132 936 404 057 121 739 13 650 3 281 2 451
Elatusvelvollisuusvähennys, 1000 € 4 122 50 392 2 296 959 237 189
Elatusvelvollisuusvähennys, lkm 35 312 498 3 777 19 830 7 824 1 892 1 491
Kotitalousvähennys yhteensä, 1000 € 376 049 1 842 74 196 158 384 70 494 30 209 40 925
Kotitalousvähennys yhteensä, lkm 391 023 4 403 95 035 162 707 69 435 27 685 31 758
Lapsivähennys yhteensä, 1000 € 70 395 7 380 24 874 37 822 319 1 0
Lapsivähennys yhteensä, lkm 803 846 75 958 254 134 463 955 9 783 14 2
Työtulovähennys yhteensä, 1000 € 2 086 241 27 291 464 891 1 281 977 256 219 43 807 12 057
Työtulovähennys yhteensä, lkm 2 519 589 111 800 605 157 1 332 281 341 133 89 785 39 433

Lähde: Veronalaiset tulot 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 19.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2015, Liitetaulukko 2. Tärkeimmät vähennykset veronalaisten tulojen mukaan vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2015/tvt_2015_2016-12-19_tau_002_fi.html