Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 19.12.2016

Välittömät verot kasvoivat kaksi prosenttia

Tulonsaajat maksoivat vuonna 2015 välittömiä veroja ja maksuja kaikkiaan 30,4 miljardia euroa, mikä oli nimellisesti kaksi prosenttia edellisvuotista enemmän. Eniten, 18,6 miljardia euroa, maksettiin kunnallisveroa. Ansiotuloveroa valtiolle tulonsaajat maksoivat 5,9 miljardia ja pääomatuloveroa 2,5 miljardia euroa. Sairaanhoitomaksua maksettiin 1,3 miljardia, päivärahamaksua 665 miljoonaa euroa, Yle-veroa 503 ja kirkollisveroa 912 miljoonaa euroa.

Tulonsaajien välittömät verot vuosina 1993–2015, vuoden 2015 hinnoin

Tulonsaajien välittömät verot vuosina 1993–2015, vuoden 2015 hinnoin

Eniten, 7,1 prosenttia, kasvoi pääomatuloveron määrä. Kunnallisveroa tulonsaajat maksoivat 1,6 prosenttia ja valtion ansiotuloveroa 3,2 prosenttia edellisvuotista enemmän. Sairaanhoitomaksu kasvoi 1,1 prosenttia, päivärahamaksu sen sijaan pieneni 6,7 prosenttia. Yle-veron määrä kasvoi 0,7 prosenttia.

Verot ovat kasvaneet vuodesta 1993 reaalisesti 45 prosenttia. Kunnallisvero kasvoi tänä aikana 79 prosenttia ja kunnallisveron osuus välittömistä veroista 50 prosentista 61 prosenttiin. Ansiotuloveron osuus veroista pienentyi samana aikana 31 prosentista 19 prosenttiin. Pääomatuloveron osuus veroista on vaihdellut eniten, vajaan kolmen ja kymmenen prosentin välillä. Vuonna 2015 pääomatuloveroa maksettiin 8,4 prosenttia veroista. Sosiaaliturvamaksujen osuus veroista ja maksuista oli 1990-luvun alussa runsaat 13 prosenttia, mistä se 2000-luvun alkupuolella laski alle viiteen prosenttiin. Sen jälkeen niiden osuus on kasvanut ja vuonna 2015 se oli 6,4 prosenttia. Yle-veron osuus välittömistä veroista oli 1,7 prosenttia.

Veronalaiset tulotkin kasvoivat edellisvuodesta kaksi prosenttia. Kaikkiaan tulonsaajat saivat veronalaista tuloa 133,8 miljardia euroa, mistä ansiotuloja oli 124,6 miljardia ja pääomatuloja 9,2 miljardia. Ansiotulot kasvoivat 1,6 ja pääomatulot 5,7 prosenttia. Tulonsaajia oli yhteensä 4,7 miljoonaa, joista ansiotuloa sai 4,6 ja pääomatuloa 2,5 miljoonaa henkeä.

Ansiotuloista oli työtuloja 81,8 miljardia ja eläketuloja 29,3 miljardia euroa. Työttömyyspäivärahaa ja muita työttömyysturvaan perustuvia etuuksia tulonsaajat saivat 5,2 miljardia, sairausvakuutuksen päivärahoja 1,4 miljardia, lapsen kotihoidon tukea 372 miljoonaa ja opintorahoja 531 miljoonaa euroa. Ansiotuloina verotettuja osinkoja tulonsaajat saivat 448 miljoonaa ja optiovoittoja 170 miljoonaa euroa.

Pääomatuloista oli luovutusvoittoja 4,5 miljardia euroa, vuokratuloja 1,6 miljardia, metsätalouden pääomatuloa 687 miljoonaa ja vapaaehtoisten henkilövakuutusten suorituksia 124 miljoonaa euroa. Veronalaista pääomatuloa osingoista tulonsaajat saivat 1,8 miljardia, mistä 838 miljoonaa euroa oli peräisin listatuista, 802 listaamattomista ja 203 miljoonaa ulkomaisista osakkeista. Yrittäjätuloina tulonsaajat saivat tuloja maataloudesta 817 miljoonaa, elinkeinotoiminnasta 3,0 miljardia ja yhtymistä 1,1 miljardia euroa.

Tulonsaajat maksoivat veroja ja maksuja 22,7 prosenttia veronalaisista tuloistaan vuonna 2015. Veroihin on tässä laskettu ansio- ja pääomatuloverot, kunnallisvero, kirkollisvero, sairausvakuutusmaksut ja Yle-vero. Verojen osuus tuloista ei muuttunut edellisvuodesta. Palkansaajien pakolliset eläkevakuutusmaksut mukaan lukien verot ja maksut veivät tuloista 26,5 prosenttia vuonna 2015 ja 26,4 prosenttia vuonna 2014.


Lähde: Veronalaiset tulot 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (371,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2015/tvt_2015_2016-12-19_tie_001_fi.html