Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 9.3.2020

Välittömät verot kasvoivat 2,4 prosenttia vuonna 2018

Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja 30,7 miljardia euroa vuonna 2018, mikä oli nimellisesti 2,4 prosenttia edellisvuotista enemmän. Kunnallisveroa he maksoivat 19,0 miljardia, valtion ansiotuloveroa 5,5 miljardia, pääomatuloveroa 3,0 miljardia ja yleisradioveroa 492 miljoonaa euroa. Kunnallisveron määrä kasvoi edellisvuodesta 2,5, ansiotuloveron 0,4 pääomatuloveron 6,2 ja yleisradioveron 0,5 prosenttia. Kunnallisveroa maksoi 3,9 miljoonaa, ansio- ja pääomatuloveroa kumpaakin 1,4 miljoonaa ja yleisradioveroa 3,4 miljoonaa henkeä.

Tulonsaajien välittömät verot 1993–2018, miljoonaa euroa vuoden 2018 rahassa

Tulonsaajien välittömät verot 1993–2018, miljoonaa euroa vuoden 2018 rahassa

Välittömät verot ovat kasvaneet vuodesta 1993 vuoteen 2018 reaalisesti 44 prosenttia. Kunnallisveron määrä kasvoi tänä aikana 78 prosenttia ja sen osuus välittömistä veroista 50 prosentista 62 prosenttiin. Ansiotuloveroa tulonsaajat maksoivat vuonna 2018 reaalisesti 15 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1993 ja sen osuus veroista pieneni tänä aikana 31 prosentista 18 prosenttiin. Pääomatuloveron osuus veroista on vaihdellut vajaan kolmen ja kymmenen prosentin välillä. Vuonna 2018 se oli 9,8 prosenttia.

Tulonsaajat saivat veronalaisia tuloja vuonna 2018 yhteensä 143,7 miljardia euroa, mikä oli nimellisesti 3,2 prosenttia edellisvuotista enemmän. Veronalaisista tuloista oli ansiotuloja 132,9 miljardia ja pääomatuloja 10,7 miljardia euroa. Ansiotulot kasvoivat edellisvuodesta 2,9 ja pääomatulot 6,4 prosenttia.

Veronalaisista tuloista suurin osa, 88,7 miljardia euroa eli 62 prosenttia, oli palkkatuloja. Seuraavaksi eniten, 22 prosenttia eli 31,7 miljardia euroa, niistä oli eläketuloja. Edellisvuodesta palkat kasvoivat 4,2 ja eläkkeet 2,4 prosenttia. Palkkatuloja sai 2,8 miljoonaa ja eläketuloja 1,7 miljoonaa henkeä. Työttömyyspäivärahaa ja muita työttömyysturvaan perustuvia etuuksia tuloista oli 4,1 miljardia euroa, mikä oli 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sairausvakuutuksen päivärahaa tulonsaajat saivat 1,3 miljardia, lapsen kotihoidon tukea 314 miljoonaa ja opintorahaa 440 miljoonaa euroa. Opintorahaa he saivat 10,2 ja kotihoidon tukea 7,0 prosenttia edellisvuotista vähemmän, sairausvakuutuksen päivärahoja yhtä paljon kuin vuotta aiemmin.

Pääomatuloista oli luovutusvoittoja 4,7 miljardia, vuokratuloa 1,8 miljardia ja metsätalouden pääomatuloa 1,1 miljardia euroa. Luovutusvoitot kasvoivat yhdeksän, vuokratulot 2,9 prosenttia ja metsätalouden pääomatulot 42 prosenttia edellisvuodesta.

Pääomatulona verotettuja osinkoja tulonsaajat saivat bruttomääräisesti 4,2 miljardia euroa eli 6,8 prosenttia edellisvuotista enemmän. Veronalaista pääomatuloa osingoista oli 2,4 miljardia euroa. Siitä 1,1 miljardia euroa oli peräisin listatuista, 1,0 miljardia listaamattomista ja 259 miljoonaa ulkomaisista osakkeista. Listatuista yhtiöistä saadut osingot kasvoivat 7,7, listaamattomista yhtiöistä saadut 10,6 ja ulkomaisista osakkeista saadut 10,1 prosenttia.

Tulonsaajat saivat yrittäjätuloa maataloudesta 805 miljoonaa, elinkeinotoiminnasta 3,0 miljardia ja yhtymistä 887 miljoonaa euroa. Maatalouden tulot kasvoivat 1,3 prosenttia ja elinkeinotoiminnan tulot 1,8 prosenttia. Yhtymien tulot pienenivät kolme prosenttia.

Verojen osuus veronalaisista tuloista oli 21,3 prosenttia vuonna 2018. Veroihin ja maksuihin on laskettu ansio- ja pääomatuloverot, kunnallisvero, kirkollisvero, sairausvakuutusmaksut ja yleisradiovero. Edellisvuonna kului tulonsaajilta veroihin keskimäärin 21,5 prosenttia. Palkansaajien pakolliset eläkevakuutusmaksut mukaan lukien verot ja maksut veivät tuloista 26,3 prosenttia vuonna 2018 kun edellisvuonna vastaava osuus oli 26,1 prosenttia.

Vuoden 2018 julkistus on viimeinen veronalaiset tulot -tilastosta laadittava julkaisu. Vastedes tiedot veronalaisista tuloista, vähennyksistä ja veroista saadaan verohallinnon tilastotietokannasta. Verohallinto julkaisee tiedot verkkosivuillaan. Verohallinnon tilastoon sisältyvät myös kuolinpesät.


Lähde: Veronalaiset tulot 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (370,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2018/tvt_2018_2020-03-09_tie_001_fi.html