Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnadernas struktur efter arbetsgivarsektor år 2016

Arbetskostnadspost Sektorerna totalt Privata sektorn totalt (B-S) Industri och byggande inom den privata sektorn Tjänster inom den privata sektorn (G-S) Kommunsektorn Staten
1. Direkt inkomst 60,5 61,0 60,4 61,3 58,1 62,9
2. Löneposter av engångsnatur 6,2 6,8 7,9 6,2 4,9 3,9
2.1. Resultatpremie 1,7 2,2 2,7 1,9 0,2 0,2
2.2. Andra löneposter av engångsnatur 4,5 4,6 5,2 4,2 4,7 3,7
3. Personalfondert .. 0,1 0,1 0,1 - -
4. Lön för lediga dagar 9,3 8,6 8,1 8,9 10,6 13,0
4.1. Lön för semestertident .. 6,1 5,9 6,2 .. 10,3
4.2. Lön för söckenhelger .. 1,3 1,2 1,3 .. 2,5
4.3. Lön för andra ledigheter totalt .. 1,3 1,0 1,4 .. 0,2
5. Naturaförmåner 1,2 1,6 1,5 1,6 0,1 0,4
6. Kostnader för den social trygghet 21,5 20,5 20,7 20,4 25,4 19,0
6.1. Kostnader för den egentliga sociala tryggheten 19,7 18,9 19,1 18,9 23,0 17,0
Lagstadgade socialförsäkringsavgifter 19,5 18,6 18,7 18,5 23,0 16,9
6.1.1 Arbetspensionsavgifter 15,1 14,1 14,1 14,1 18,6 14,8
6.1.2 Socialskyddsavgift 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7
6.1.3 Arbetslöshetsförsäkringspremie .. 2,3 2,3 2,3 2,4 -
6.1.4 Olycksfallsförsäkringspremie 0,5 0,5 0,7 0,4 0,3 0,4
Avtalsbundna och frivilliga socialförsäkringsavgifter 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0,0
6.1.5 Tilläggspensionsavgifter .. 0,2 0,2 0,2 - -
6.1.6 Grupplivförsäkringspremie 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
6.1.7 Försäkrings- och ansvarsförsäkringsavgifter för fritid .. 0,1 0,1 0,1 0,0 -
6.2. Kostnader för den fallspecifika sociala tryggheten 1,8 1,6 1,6 1,6 2,4 2,0
6.2.1 Löner i anslutning till barnafödsel och -vård, netto 1,4 1,2 1,2 1,1 2,2 1,2
- återbetalning av löner för sjukdomstid -0,7 -0,5 -0,4 -0,6 -1,2 -0,8
6.2.2 Företagshälsovård (netto) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,8
7. Utbildningskostnader 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6
8. Muut työvoimakustannukset 0,6 0,7 0,8 0,7 0,3 0,2
9. Arbetskraftskostnad före understöd som arbetsgivaren erhållit 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10. Penninglön = 1+2+4+6.2.1 77,4 77,6 77,6 77,6 75,7 81,0
11. Understöd som arbetsgivaren erhållit -0,2 -0,1 -0,0 -0,2 -0,4 -

Källa: Arbetskraftskostnadsundersökning 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Olli Ruuska 029 551 3274, tvk@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsundersökning [e-publikation].
ISSN=1799-327X. 2016, Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnadernas struktur efter arbetsgivarsektor år 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvtutk/2016/tvtutk_2016_2018-11-16_tau_002_sv.html