Publicerad: 6.7.2006

Den ekonomiska försörjningskvoten var fördelaktigast i Kervo år 2004

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var den ekonomiska försörjningskvoten år 2004 i Finland 1,31, dvs. det fanns 131 arbetslösa och utanför arbetskraften per hundra sysselsatta. Den lägsta, dvs. ekonomiskt fördelaktigaste, försörjningskvoten hade Kervo, 0,92. Den högsta försörjningskvoten hade Hyrynsalmi kommun, där den var 2,55 år 2004.

Den ekonomiska försörjningskvoten var lägst i kommunerna i Nyland, Egentliga Finland och på Åland där den var omkring ett. I 98 av Finlands 431 kommuner var försörjningskvoten bättre än genomsnittet för landet. Dessa kommuner är i huvudsak belägna i Södra och Västra Finland. Försörjningskvoten var 2 eller större i 46 kommuner. De här kommunerna finns huvudsakligen i Norra och Östra Finland.

Utvecklingen av försörjningskvoten har varit positiv under den senaste femårsperioden, även om det finns stora skillnader mellan kommunerna. Som bäst var försörjningskvoten år 1989 då den var 1,10.

Tio kommuner med de lägsta och högsta försörjningskvoterna i Fasta Finland år 2004

Källa: Sysselsättningsstatistik 2004. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Väänänen (09) 1734 2695, tyossakaynti.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 6.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. 2004. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2004/tyokay_2004_2006-07-06_tie_002_sv.html