Publicerad: 15.12.2006

De vanligaste yrkesgrupperna 2004

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var de vanligaste yrkesgrupperna bland den sysselsatta befolkningen år 2004 försäljare, jordbrukare, fordonsförare, byggnadsarbetare och städare. Skillnaden mellan de vanligaste kvinnliga och manliga yrkena är klar. Männen arbetar som förare, byggnadsarbetare, jordbrukare, maskinmontörer och -reparatörer samt som försäljare och godshanterare, medan kvinnorna alltjämt arbetar inom de traditionella kvinnoyrkena: som försäljare, sekreterare, städare och i vårdyrken.

Föregående gång producerades yrkesuppgifter om hela den sysselsatta arbetskraften i samband med folkräkningen år 2000. När det gäller hur vanliga de olika yrkena är har det inte skett några större förändringar i deras ordningsföljd. Det har bara kommit in en ny yrkesgrupp på tio-i-topp-listan både bland män och bland kvinnor: bland männen är det dataspecialister och bland kvinnor lektorer och timlärare i grundskola och gymnasium.

Uppgifter om yrke har huvudsakligen producerats genom att man utnyttjar de registerbaserade uppgifter om yrkesbenämning som finns i administrativt material. Yrkesuppgifterna i sysselsättningsstatistiken uppdateras i fortsättningen årligen.

Tabell. De tio vanligaste yrkesgrupperna bland kvinnor och män år 2004

Män
Fordonsförare (832)                   65 324
Byggnadsarbetare m.fl. (712)                   50 420
Jordbrukare och husdjursuppfödare (61)                   49 523
Maskinmontörer och reparatörer (723)                   46 094
Försäjare och varudemonstratörer (5220)                   35 883
Godshanterare, lagerarbetare m.fl. (9330)                   29 331
Försäljningsförhandlare, - representanter och -sekreterare (3415)                   28 090
Smeder, verktygsmakare och maskinmontörer (722)                   24 203
Dataspecialister (213)                   24 113
Fastighetsskötare (9141)                   19 758
Kvinnor
Försäljare och varudemonstratörer (5220)                   78 150
Sekreterare (4115)                   45 567
Städare (91322                  44 319
Barnavårdsarbetare (5131)                   40 787
Sjukskötare (32311)                   39 318
Primärskötare och närvårdare (51321)                   36 047
Hemvårdare, personliga assistenter m.fl. (5133)                   30 408
Jordbrukare och husdjursuppfödare (61)                   28 385
Sjukhus- och vårdbiträden (91321)                   23 697
Lektorer och timlärare i grundskola och gymnasium (2321)                  22 216

Källa: Sysselsättningsstatistik 2004. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaija Ruotsalainen, (09) 1734 3599, tyossakaynti.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. 2004. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2004/tyokay_2004_2006-12-15_tie_004_sv.html