Publicerad: 11.4.2008

Arbetsplatserna inom servicesektorn ökade mest i Tammerforsregionen år 2005

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik ökade antalet arbetsplatser inom servicesektorn med omkring 27 procent, dvs. 338 000 arbetsplatser, åren 1995-2005. Däremot minskade antalet arbetsplatser inom primärproduktion med en tredjedel medan de inom förädling ökade med 11 procent. Antalet arbetsplatser inom servicesektorn ökade inom nästan alla ekonomiska regioner. Ökningen var kraftigast i Tammerfors ekonomiska region, dvs. 44 procent. Arbetsplatserna minskade mest i Östra Lapplands ekonomiska region.

Under tio år har arbetsplatserna inom servicesektorn ökat mest inom finansiella tjänster och företagstjänster, i Uleåborgs ekonomiska region med rentav 89 procent. Inom näringsgrenarna transport, magasinering och kommunikation var ökningen minst.

Andelen arbetsplatser inom servicesektorn av alla arbetsplatser var ungefär 70 procent år 2005. Från år 1995 till år 2005 ökade andelen med fem procentenheter.

Förändring av antalet arbetsplatser inom servicesektorn efter ekonomisk region åren 1995-2005

Ekonomisk region Relativ förändring, % Förändring, antal
10 starkaste
Tammerfors 43,8 31 122
Ålands landsbygd 42,9 743
Uleåborg 40,8 18 261
Jyväskylä 37,7 13 458
Lojo 34,4 4 307
Helsingfors 34,2 137 216
Seinäjoki 34,0 5 835
Salo 33,9 3 677
Tunturi-Lappi 33,0 1 072
Sydöstra Birkaland 32,8 357
10 svagaste
Östra Lappland -9,0 -412
Tornedalen -8,0 -159
Kehys-Kainuu -6,2 -329
Pielisen Karjala -3,8 -231
Pieksämäki 2,1 103
Mellersta Karelen 2,2 86
Keuruu 4,2 120
Inre Savolax 4,2 117
Nordöstra Savolax 5,1 180
Joutsa 5,2 56

Servicesektorn omfattar följande grupper enligt näringsgrensindelningen (TOL 2002): handel samt hotell- och restaurangverksamhet (G-H), transport, magasinering och kommunikation (I), finansiella tjänster och företagstjänster (J-K) samt samhälleliga tjänster (L-Q).

Källa: Sysselsättningsstatistik 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Väänänen, (09) 1734 2695, tyossakaynti.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 11.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2005/tyokay_2005_2008-04-11_tie_004_sv.html