Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.3.2008

Försörjningskvoten bäst på Åland och i Nyland år 2006

Enligt de preliminära uppgifterna för år 2006 i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var den ekonomiska försörjningskvoten i Finland 1,28, dvs. det fanns 128 arbetslösa eller personer utanför arbetskraften per hundra sysselsatta. Försörjningskvoten var lägst, dvs. mest fördelaktig ekonomiskt sett (1,02) på Åland och i Nyland. Högst var försörjningskvoten i Kajanaland, dvs. 1,76.

Förutom på Åland och i Nyland var den ekonomiska försörjningskvoten bättre än genomsnittet för landet i Östra Nyland, Egentliga Finland, Österbotten och Birkaland.

Från år 2001 till år 2006 har försörjningskvoten i sin helhet utvecklats i en något positiv riktning: försörjningskvoten har blivit bättre i de flesta landskap. Under denna period minskade försörjningskvoten mest i Kajanaland.

Försörjningskvoten efter landskap år 2001 och 2006

Källa: Sysselsättningsstatistik 2006, preliminära uppgifter. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Väänänen, (09) 1734 2695, tyossakaynti.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 17.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2006/tyokay_2006_2008-03-17_tie_001_sv.html