Publicerad: 12.11.2008

Andelen arbetsplatser inom den offentliga sektorn har minskat med tre procentenheter åren 1996-2006

Korrigering till offentliggörandet 12.11.2008 kl. 9.00. De siffror som är markerade med rött har korrigerats 12.11.2008 kl. 10.00.

Enligt de slutliga uppgifterna i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har andelen arbetsplatser inom den offentliga sektorn, dvs. kommunernas och statens arbetsplatser, av alla arbetsplatser minskat med tre procentenheter åren 1996-2006. År 2006 var andelen av alla arbetsplatser 27,8 procent. Antalet arbetsplatser inom den offentliga sektorn har ökat med 39 000 inom tio år, dvs. 6,4 procent. Totalt har antalet arbetsplatser ökat med 357 000, dvs. 18,2 procent.

Relativt sett flest arbetsplatser inom den offentliga sektorn finns i Lappland (36,2 %), Kajanaland (34,8 %) och Norra Savolax (33,3 %). I Päijänne-Tavastland, Östra Nyland och Nyland är andelen omkring 25 procent. Minskningen av den relativa andelen arbetsplatser inom den offentliga sektorn har varit störst i Norra Karelen, Kajanaland och Lappland, dvs. omkring 6 procent. Åland är det enda landskapet där andelen arbetsplatser inom den offentliga sektorn har ökat (0,7 %).

Inom den offentliga sektorn finns totalt omkring 644 000 arbetsplatser. Andelen arbetsplatser inom staten är 23 procent (som den offentliga sektorns arbetsplatser statistikförs också kommunernas och statens affärsverk med sammanlagt 15 000 arbetsplatser). Det finns omkring 1 670 000 arbetsplatser inom den privata sektorn.

Andelen arbetsplatser inom den offentliga sektorn av alla arbetsplatser år 2006 samt förändring åren 1996-2006

Källa: Sysselsättningsstatistik 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta, (09) 1734 2632, tyossakaynti.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 12.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Työssäkäynti [e-publikation].
ISSN=1798-5528. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 18.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2006/tyokay_2006_2008-11-12_tie_003_sv.html