Publicerad: 28.5.2009

Det relativa arbetslöshetstalet för högutbildade 4,3 procent år 2007

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var det relativa arbetslöshetstalet för 18-64-åringar med minst examen på lägsta högre nivå 4,3 procent år 2007. Andelen arbetslösa av den totala arbetskraften var 8,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för personer med utbildning på grundnivå var 15,3 procent. Det högsta relativa arbetslöshetstalet för högutbildade personer efter ekonomisk region hade Pielisen Karjala, Östra Lappland och Kehys-Kainuu och det lägsta de ekonomiska regionerna på Åland (Ålands landsbygd, Mariehamns stad) samt Sydöstra Birkaland (tabell 1 och karta efter ekonomisk region).

Av de arbetslösa hade 17,9 procent åtminstone avlagt examen på lägsta högre nivå. Sett efter kön fanns det bland de högutbildade inga skillnader i det relativa arbetslöshetstalet. 33,3 procent av de arbetslösa hade utbildning enbart på grundnivå. I gruppen med utbildning enbart på grundnivå var det relativa arbetslöshetstalet två procentenheter högre för kvinnor än för män (kvinnorna 16,5, männen 14,5).

Det relativa sysselsättningstalet för högutbildade var 84,8 procent i hela landet. Det har varit nästan oförändrat alltsedan år 2006. Det totala relativa sysselsättningstalet steg med 1,2 procentenheter till 70,8. Bland personer med examen på mellannivå förbättrades det relativa sysselsättningstalet (71,4) med 1,5 procentenheter, vilket var den största förändringen om man ser till utbildningsnivå.

Tabell 1. Det relativa arbetslöshets- och sysselsättningstalet för högutbildade efter ekonomisk region (18-64-åringar, %)

  Det relativa arbetslöshetstalet för
högutbildade (de högsta 10)
Det relativa sysselsättningstalet för
högutbildade
HELA LANDET 4,3 84,8
125 Pielisen Karjala 8,8 78,4
194 Östra Lappland 8,8 76,8
181 Kehys-Kainuu 8,0 79,3
192 Kemi-Torneå 7,5 79,7
122 Joensuu 7,2 81,2
135 Äänekoski 7,2 80,8
124 Mellersta Karelen 6,9 79,8
093 Imatra 6,8 80,0
114 Varkaus 6,7 81,9
115 Inre Savolax 6,4 79,3
  Det relativa arbetslöshetstalet för
högutbildade (de lägsta 10)
Det relativa sysselsättningstalet för
högutbildade
212 Ålands landsbygd 0,8 85,9
211 Mariehamns stad 1,7 86,0
062 Sydöstra Birkaland 2,1 86,3
153 Sydösterbotten 2,4 86,1
201 Borgå 2,4 88,3
151 Kyrönmaa 2,5 88,6
021 Åboland 2,8 84,6
152 Vasa 3,0 87,5
025 Loimaa 3,1 86,5
068 Sydvästra Birkaland 3,1 84,6

Källa: Sysselsättningsstatistik 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta, (09) 1734 2632, tyossakaynti.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Kartor

Senast uppdaterad 28.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Työssäkäynti [e-publikation].
ISSN=1798-5528. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 18.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2007/tyokay_2007_2009-05-28_tie_002_sv.html