Publicerad: 20.4.2010

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare

Sett efter medborgarskap var de kenyanska (67,7 procent), holländska (60,2 procent) och nigerianska (59,4 procent) medborgarna relativt sett mest sysselsatta av den fast bofasta befolkningen i Finland i slutet av 2008. Andelen har räknats av alla medborgare från landet i fråga. Enlig Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var 44,6 procent av de finska medborgarna sysselsatta. Medborgarskap med fler än 500 personer har tagits med i granskningen.

Relativt sett sysselsatta av befolkningen efter medborgarskap 31.12.2008

Relativt sett sysselsatta av befolkningen efter medborgarskap 31.12.2008

Indelade efter huvudsaklig verksamhet var av hela befolkningen, från vaggan till graven, 44,6 procent sysselsatta, 4,4 procent arbetslösa, 24,4 procent studerande och barn samt 26,6 procent övriga personer utanför arbetskraften (bl.a. pensionärer och beväringar). Bl.a. den stora andelen pensionärer eller barn i befolkningsstrukturen som varierar betydligt efter medborgarskap inverkar på andelen sysselsatta.

År 2008 fanns det något över 40 medborgarskapsgrupper med fler än 500 personer. Alla personer som är fast bosatta i Finland är med i sysselsättningsstatistiken.

Flest arbetslösa fanns bland irakierna (21,9 procent), marockanerna (19,9 procent) och afghanerna (18,4 procent). Av medborgarna från Sudan, Myanmar och Demokratiska republiken Kongo var över hälften antingen studerande eller barn. Andelen barn och studerande var minst bland de australiensiska (8,7 procent), brittiska (9,4 procent) och spanska (10,5 procent) medborgarna. Fler än 40 procent av medborgarna från Australien, Förenta staterna och Sverige hörde till gruppen övriga utanför arbetskraften, dvs. i huvudsak till pensionärerna.

Det relativa arbetslöshets- och sysselsättningstalet efter medborgarskap

Det egentliga relativa arbetslöshetstalet räknas som andelen arbetslösa av arbetskraften. Sett efter medborgarskap var arbetslöshetstalet lägst bland kenyanerna (4,0 procent), nepaleserna (6,7 procent) samt indierna och holländarna (7,2 procent). Arbetslöshetstalet för finska medborgare var elfte lägst, dvs. 8,6 procent, och för alla totalt 8,9 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för medborgare från Sudan, Somalia, Irak, Afghanistan och Myanmar var över 50 procent.

Det relativa sysselsättningstalet räknas som den procentuella andelen sysselsatta av befolkningen i åldern 18–64 år. År 2008 var det relativa sysselsättningstalet högst bland kenyanerna (72,9 procent), finländarna (71,3 procent) och estländarna (69,0 procent). Det relativa sysselsättningstalet för hela landet var 70,7 procent. Sysselsättningstalet var lägst bland medborgarna från Myanmar (9,0 procent), Afghanistan (17,8 procent) och Irak (19,7 procent).

Granskning av de största medborgarskapsgrupperna efter yrkesställning

Yrkesställning anger de sysselsattas ställning i arbetslivet. Som klassificering har använts en indelning i löntagare och företagare. I medborgarskapsgrupperna med fler än 500 personer fanns relativt sett mest företagare av de sysselsatta bland medborgarna från Turkiet (30,9 procent), Irak (18,2 procent) och Thailand (16,5 procent). Av finska medborgare var andelen företagare av alla sysselsatta 10,1 procent.

Andelen företagare av de sysselsatta var lägst bland kenyanerna (1,2 procent), etiopierna (1,4 procent) och somalierna (1,5 procent).

Sysselsatta efter yrkesställning, medborgarskap och andelen företagare 31.12.2008

Medborgarskap Uppgifter
  sysselsatta löntagare företagare andelen företagare (%)
Totalt 2 377 181 2 137 027 240 154 10,1
Turkiet 1 529 1 057 472 30,9
Irak 455 372 83 18,2
Thailand 1 540 1 286 254 16,5
Iran 551 463 88 16,0
Bangladesh 421 358 63 15,0
Danmark 339 290 49 14,5
Storbritannien 1 868 1 617 251 13,4
Tyskland 1 826 1 608 218 11,9
Japan 384 340 44 11,5
Kina 1 975 1 750 225 11,4
Finland 2 318 319 2 083 232 235 087 10,1

Källa: Sysselsättningsstatistik 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta (09) 1734 2632, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2008/01/tyokay_2008_01_2010-04-20_tie_002_sv.html