Risken för arbetslöshet 2009 efter landskap, båda könen

Landskap Information
  Sysselsatta 2008 Arbetslösa 2009, som sysselsatta 2008 Risken för arbetslöshet 2009 (%)
Hela landet 2 377 181 124 174 5,2
Nyland 713 247 27 468 3,9
Östra-Nyland 44 295 1 770 4,0
Egentliga Finland 210 161 11 368 5,4
Satakunta 96 168 5 367 5,6
Egentliga Tavastland 76 755 3 915 5,1
Birkaland 215 199 13 694 6,4
Päijänne-Tavastland 85 638 5 934 6,9
Kymmenedalen 75 270 4 719 6,3
Södra Karelen 54 596 3 507 6,4
Södra Savolax 61 755 3 574 5,8
Norra Savolax 100 472 6 174 6,1
Norra Karelen 63 556 4 265 6,7
Mellersta Finland 112 455 6 971 6,2
Södra Österbotten 81 366 4 449 5,5
Österbotten 80 511 3 477 4,3
Mellersta Österbotten 28 672 1 393 4,9
Norra Österbotten 160 045 9 294 5,8
Kajanaland 30 907 2 080 6,7
Lappland 72 153 4 520 6,3
Åland 13 960 235 1,7

Källa: Sysselsättningsstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaija Ruotsalainen (09) 1734 3599, Pekka Myrskylä (09) 1734 3555, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2008, Risken för arbetslöshet 2009 efter landskap, båda könen . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2008/02/tyokay_2008_02_2010-06-29_tau_001_sv.html