Risken för arbetslöshet 2009 efter landskap, män

Landskap Information
  Sysselsatta 2008 Arbetslösa 2009, som sysselsatta 2008 Risken för arbetslöshet 2009 (%)
Hela landet 1 198 379 76 381 6,4
Nyland 347 291 16 628 4,8
Östra-Nyland 22 437 1 033 4,6
Egentliga Finland 105 478 7 076 6,7
Satakunta 49 633 3 154 6,4
Egentliga Tavastland 38 753 2 373 6,1
Birkaland 109 733 8 581 7,8
Päijänne-Tavastland 43 132 3 609 8,4
Kymmenedalen 38 797 3 048 7,9
Södra Karelen 28 209 2 185 7,7
Södra Savolax 31 328 2 288 7,3
Norra Savolax 50 956 3 985 7,8
Norra Karelen 32 326 2 570 8,0
Mellersta Finland 57 944 4 143 7,2
Södra Österbotten 42 615 2 831 6,6
Österbotten 42 289 2 334 5,5
Mellersta Österbotten 14 983 827 5,5
Norra Österbotten 83 292 5 594 6,7
Kajanaland 15 666 1 283 8,2
Lappland 36 600 2 722 7,4
Åland 6 917 117 1,7

Källa: Sysselsättningsstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaija Ruotsalainen (09) 1734 3599, Pekka Myrskylä (09) 1734 3555, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2008, Risken för arbetslöshet 2009 efter landskap, män . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2008/02/tyokay_2008_02_2010-06-29_tau_002_sv.html