Risken för arbetslöshet 2009 efter landskap, kvinnor

Landskap Information
  Sysselsatta 2008 Arbetslösa 2009, som sysselsatta 2008 Risken för arbetslöshet 2009 (%)
Hela landet 1 178 802 47 793 4,1
Nyland 365 956 10 840 3,0
Östra-Nyland 21 858 737 3,4
Egentliga Finland 104 683 4 292 4,1
Satakunta 46 535 2 213 4,8
Egentliga Tavastland 38 002 1 542 4,1
Birkaland 105 466 5 113 4,8
Päijänne-Tavastland 42 506 2 325 5,5
Kymmenedalen 36 473 1 671 4,6
Södra Karelen 26 387 1 322 5,0
Södra Savolax 30 427 1 286 4,2
Norra Savolax 49 516 2 189 4,4
Norra Karelen 31 230 1 695 5,4
Mellersta Finland 54 511 2 828 5,2
Södra Österbotten 38 751 1 618 4,2
Österbotten 38 222 1 143 3,0
Mellersta Österbotten 13 689 566 4,1
Norra Österbotten 76 753 3 700 4,8
Kajanaland 15 241 797 5,2
Lappland 35 553 1 798 5,1
Åland 7 043 118 1,7

Källa: Sysselsättningsstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaija Ruotsalainen (09) 1734 3599, Pekka Myrskylä (09) 1734 3555, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2008, Risken för arbetslöshet 2009 efter landskap, kvinnor . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2008/02/tyokay_2008_02_2010-06-29_tau_003_sv.html