Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.6.2010

Vuoden 2009 lopun työttömistä suuri osa työttömiä jo vuotta aiemmin

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2009 lopussa työttömänä olleista yli 40 prosenttia oli töissä vuotta aiemmin, ja lähes yhtä suuri osa oli työttömänä. Opiskelemassa työttömistä oli vuotta aiemmin alle 10 prosenttia. Tieto työttömyydestä perustuu työ- ja elinkeinoministeriön työttömien työnhakijoiden rekisteriin.

Vuoden 2009 työttömien toiminta vuosien 2007 ja 2008 lopussa

Vuoden 2009 työttömien toiminta vuosien 2007 ja 2008 lopussa

Vuoden 2009 lopussa työttömiä työnhakijoita oli 299 864, joista miehiä oli 179 980 ja naisia 119 884. Vuoden 2008 lopusta työttömien määrä kasvoi 66 000 eli 28 prosenttia. Miesten työttömyys kasvoi 35,5 prosenttia ja naisten 19,1 prosenttia. Eniten työttömyys kasvoi nuorten, alle 30-vuotiaiden ikäryhmissä: nuorten työttömien miesten määrä kasvoi lähes 50 prosenttia ja naisten noin kolmekymmentä prosenttia. Kokonaistyöttömyysaste nousi 2,5 prosenttiyksikköä 8,9 prosentista 11,5 prosenttiin ja oli nuorten kohdalla tätäkin suurempi. Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste nousi 4,5 ja 25–29 -vuotiaiden työttömyysaste 3,6 prosenttiyksikköä.

Työttömyysriski suurin nuorilla miehillä

Työttömyysriskillä kuvataan työllisistä työttömäksi joutuneiden osuutta. Riski voidaan laskea sukupuolen ja iän mukaan tai vaikkapa eri toimialoille.

Työllisen miehen riski joutua työttömäksi vuonna 2009 oli 6,4 ja naisen 4,1 prosenttia. Miesten riski oli 58 prosenttia korkeampi kuin naisten. 18–24 -vuotiaiden ikäluokassa miesten riski on yli kaksinkertainen naisiin verrattuna, kaikissa muissa ikäluokissa se on noin 50 prosenttia korkeampi. Edelliseen vuoteen verrattuna miesten työttömyysriski kasvoi 48 prosenttia ja naisten 37 prosenttia. 18–24 -vuotiaiden miesten riski kasvoi 47 ja naisten 43 prosenttia. Kasvu oli lähes sama muissakin ikäluokissa. Miehet kärsivät työttömyydestä enemmän kuin naiset kaikissa ikäryhmissä ja miesten työttömyysriski kasvaa nopeammin kuin naisten.

Työllisten työttömyysriski sukupuolen ja iän mukaan vuonna 2009

Työllisten työttömyysriski sukupuolen ja iän mukaan vuonna 2009

Vuoden 2009 lopun työttömistä oli työllisenä vuoden 2007 lopussa 144 601. Määrällisesti eniten työttömäksi joutui teollisuuden toimialalta 43 000 henkilöä. Seuraavaksi eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluista ja liike-elämän palveluista (20 000), rakentamisesta (19 000) ja tukku- ja vähittäiskaupasta (15 000). Etenkin teollisuus ja rakentaminen ovat vahvasti miesvaltaisia toimialoja. Vähiten työttömäksi taas joutui kaivostoiminnasta (440), sähkö-, kaasu- ja vesihuollosta (270) sekä rahoitustoiminnasta (1100). Näistä etenkin kaivostoiminta ja sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ovat suhteellisen pieniä toimialaryhmiä.

Suurin työttömyysriski oli rakentamisessa, 12,1 prosenttia, teollisuudessa 10,4 prosenttia ja kaivostoiminnassa 9,1 prosenttia. Pienin riski taas oli sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa 1,7 prosenttia, rahoitustoiminnassa 2,4 prosenttia ja julkisessa hallinnossa ja maanpuolustuksessa 2,5 prosenttia. Miesten ja naisten riski joutua työttömäksi on hyvin erilainen: lähes kaikilla aloilla miesten työttömyysriski on huomattavasti suurempi. Jopa miesvaltaisilla aloilla, kuten rakentamisessa ja teollisuudessa, miesten riski joutua työttömäksi on 2-3 prosenttiyksikköä suurempi. Siten työttömäksi joutuneiden miesten lukumäärä onkin huomattava näiltä toimialoilta. Kuljetuksen, koulutuksen, julkisen hallinnon ja rahoitustoiminnan toimialoilla naisten työttömyysriski on suurempi tai lähes yhtä korkea kuin miesten.

Työttömyysriski toimialoittain

Työttömyysriski toimialoittain

Työttömyysriski matalin korkeasti koulutetuilla

Koulutusasteen mukaan tarkasteltuna suurin riski joutua työttömäksi on vain perusasteen koulutuksen suorittaneilla. Vuoden 2008 työllisistä, joilla oli vain perusasteen koulutus, oli vuoden 2009 lopussa työttömänä kahdeksan prosenttia. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista työllisistä työttömäksi joutui kolme prosenttia. Miesten riski joutua työttömäksi oli kaikissa koulutusasteissa suurempi kuin naisten, joskin erot olivat pienempiä ylemmillä koulutusasteilla.

Työttömyysriski koulutusasteittain

Työttömyysriski koulutusasteittain

Maakunnittain suurin riski joutua työttömäksi oli Päijät-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa, joissa vuoden 2008 lopun työllisistä oli vuotta myöhemmin työttömänä noin seitsemän prosenttia. Vähiten työttömäksi joutui vuoden 2008 työllisistä Ahvenanmaalla, Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla sekä Pohjanmaalla, joissa työttömäksi joutumisen riski vaihteli 1,7 prosentista 4,3 prosenttiin. Miesten riski joutua työttömäksi oli kaikissa maakunnissa naisten riskiä suurempi. Savon maakunnissa, Kymenlaaksossa ja Kainuussa miesten työttömyysriski oli yli kolme prosenttiyksikköä suurempi.


Lähde: Työssäkäyntitilasto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaija Ruotsalainen (09) 1734 3599, Pekka Myrskylä (09) 1734 3555, tyossakaynti@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (255,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.06.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Työttömien taustat 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2008/02/tyokay_2008_02_2010-06-29_tie_003_fi.html