Publicerad: 6.10.2010

Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region

Enligt Statisticentralens sysselsättningsstatistiken arbetade 7,6 procent av de sysselsatta inom informationssektorn år 2008. Andelen arbetsplatser inom informationssektorn av alla arbetsplatser var störst i Salo (22,4 procent), Uleåborgs (12,7 procent) och Helsingfors (12,4 procent) ekonomiska regioner.

De tio ekonomiska regionerna med de största andelarna arbetsplatser inom informationssektorn år 2008

Ekonomiska regioner Information
Arbetsplatser, totalt Informationssektorn Informationssektorn (%) Övriga arbetsplatser
Totalt 2 377 181 181 443 7,6 2 195 738
022 Salo 29 185 6 545 22,4 22 640
171 Uleåborg 95 534 12 155 12,7 83 379
011 Helsingfors 732 267 90 890 12,4 641 377
064 Tammerfors 167 847 17 577 10,5 150 270
053 Forssa 14 546 1 328 9,1 13 218
131 Jyväskylä 73 375 5 502 7,5 67 873
023 Åbo 141 954 9 145 6,4 132 809
112 Kuopio 52 907 3 105 5,9 49 802
152 Vasa 46 784 2 702 5,8 44 082
191 Rovaniemi 26 158 1 500 5,7 24 658

Informationssektorn består av vissa näringsgrenar inom varu-, tjänste- och innehållsproduktion. Här används informationssektorn som ett brett begrepp som också omfattar bibliotek, arkiv osv. som förmedlar informationstjänster. Inom innehållsproduktion arbetade omkring 79 600 personer, inom serviceproduktion omkring 70 400 och inom varuproduktion omkring 31 400, dvs. sammanlagt omkring 181 000 personer, vilket är ungefär lika mycket som året innan.

Sett till ekonomisk region har den enda betydande förändringen jämfört med fjolårets andel skett i Lovisa ekonomiska region, där andelen som arbetar inom informationssektorn minskade med 4,4 procentenheter. Det totala antalet arbetsplatser i den ekonomiska regionen ökade dock med omkring 60.

Andelen (%) arbetsplatser inom informationssektorn av alla arbetsplatser år 2008, (områdesindelningen enligt 1.1.2010)

Andelen (%) arbetsplatser inom informationssektorn av alla arbetsplatser år 2008, (områdesindelningen enligt 1.1.2010)

Arbetsplatserna inom informationssektorn mansdominerade

Andelen män av de sysselsatta inom informationssektorn var 59,8 procent. Sett till undernäringsgren är variationen stor: de mest mansdominerade näringsgrenarna inom informationssektorn är reparation och underhåll av datorer och kommunikationsutrustning (87,0 procent), utgivning av programvara (81,6 procent) och tillverkning av datorer och kringutrustning (79,1 procent). Av arbetsplatserna inom informationssektorn är andelen män minst inom näringsgrenarna uthyrning av videokassetter och dvd-skivor (18,8 procent), bibliotek, arkiv och museer (25,6 procent) samt översättning och tolkning (32,3 procent).

Andelen unga inom informationssektorn större än i genomsnitt

Åldersstrukturen bland dem som arbetade inom informationssektorn var något yngre än i genomsnitt: 65,0 procent av dem som arbetade inom informationssektorn var under 45 år, medan denna andel inom alla näringsgrenar var 55,9 procent. Andelen 55 år fyllda inom alla näringsgrenar var 18,3 procent. Inom informationssektorn var andelen 12,6 procent.

Näringsgrenar enligt åldersgrupp 2008 (informationssektorn indelad i huvudgrupper, omfattar de största näringsgrensgrupperna)

Näringsgrenar enligt åldersgrupp 2008 (informationssektorn indelad i huvudgrupper, omfattar de största näringsgrensgrupperna)

Näringsgrenar sammanlagt och sysselsatta inom informationssektorn enligt ålder 2008

Näringsgren Informationssektorn sammanlagt
Totalt 18-29 år 30 - 44 år 45 - 54 år 55 - år
Näringsgren, totalt 2 377 181 495 381 832 891 613 826 435 083
Informationssektorn, totalt 181 443 33 430 84 504 40 675 22 834
T1 Varuproduktion 31 433 4 423 19 716 5 541 1 753
261 Tillverkning av elektroniska komponenter och kretskort 2 681 486 1 187 680 328
262 Tillverkning av datorer och kringutrustning 358 101 137 81 39
263 Tillverkning av kommunikationsutrustning 28 227 3 792 18 314 4 746 1 375
264, 268 Tillverkning av hemelektronik, tillverkning av magnetiska och optiska medier 167 44 78 34 11
T2 Tjänsteproduktion 70 434 14 181 35 417 14 475 6 361
4651 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 5 441 1 069 2 788 1 152 432
4652 Partihandel med elektronik- och telekommunikationsutrustning 3 345 565 1 646 823 311
582 Cateringverksamhet 207 61 99 39 8
61 Telekommunikation 12 233 1 908 5 743 2 973 1 609
62 IT-tjänster 42 743 9 263 22 080 8 059 3 341
631 Databehandling, hosting o.d.; webbportaler 4 561 935 2 266 923 437
951 Reparation av datorer och kommunikationsutrustning 1 904 380 795 506 223
T3 Innehållsproduktion (brett begrepp) 79 576 14 826 29 371 20 659 14 720
581 Utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet 17 284 3 040 6 382 4 639 3 223
591 Film-, video- och TV-programverksamhet 3 864 1 275 1 612 651 326
592 Ljudinspelning och fonogramutgivning 780 231 351 127 71
601 Sändning av radioprogram 894 216 381 181 116
602 Planering av TV-program och sändningsverksamhet 4 418 688 1 803 1 191 736
639 Andra informationstjänster 740 180 329 148 83
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 12 481 2 012 4 402 3 678 2 389
77220 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor 820 702 94 16 8
72 Vetenskaplig forskning och utveckling 15 366 2 186 5 960 4 050 3 170
743 Översättning och tolkning 2 205 413 1 035 463 294
8219 Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster 823 240 292 168 123
91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 10 273 1 101 3 054 3 328 2 790
9001 Artistisk verksamhet 7 026 1 595 2 758 1 578 1 095
9002 Stödtjänster till artistisk verksamhet 793 196 362 150 85
9003 Litterärt och konstnärligt skapande 1 060 193 447 246 174
9321 Nöjes- och temaparksverksamhet 749 558 109 45 37

Källa: Sysselsättningsstatistik 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta (09) 1734 2632, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (365,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 6.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2008/03/tyokay_2008_03_2010-10-06_tie_004_sv.html