Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 4.4.2011

Omkring var tredje företagare var kvinna

Även om det totala antalet företagare sjönk med över 3 600 personer från år 2008 till år 2009, låg andelen företagare av alla sysselsatta kvar på en nivå av omkring tio procent. Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet personer som hade yrkesställningen företagare till 237 000 och av dem var 34,5 procent kvinnor. De mest företagarintensiva ekonomiska regionerna var Kaustby, Joutsa och Järviseutu. Lantbruksföretagarna räknas in bland företagarna.

Antalet sysselsatta efter yrkesställning 1990–2009

Antalet sysselsatta efter yrkesställning 1990–2009

Företagandets struktur

Lantbruksföretagandet träder fram i granskningen efter ekonomisk region. De mest företagarintensiva ekonomiska regionerna var Kaustby (26,2 %), Joutsa (24,2 %) och Järviseutu (22,5 %). År 2008 hade Kaustby den största andelen primärproduktion av alla ekonomiska regioner och också Joutsa (7:e) och Järviseutu (10:e) hörde till tio i topp-listan.

Företagarnas andel av alla sysselsatta var minst i de ekonomiska regionerna Mariehamns stad (6,7 %), Helsingfors (7,0 %) och Uleåborg (7,4 %).

Bland männen var andelen företagare av alla sysselsatta 13,7 procent, medan kvinnornas andel bara var 7,1 procent. Kvinnornas andel av företagarna var under fyrtio procent i alla ekonomiska regioner. I hela landet var kvinnornas företagarandel 34,5 procent. Kvinnornas andel av företagarna var högst i de ekonomiska regionerna Jämsä, Brahestad och Imatra och lägst i de ekonomiska regionerna Ålands landsbygd, Järviseutu och Kuusiokunnat.

Den mest företagarintensiva åldersgruppen var 55–64-åringarna, av vilka 15 procent var företagare.

Antalet sysselsatta efter yrkesställning och åldersgrupp 2009

Åldersgrupp
  Sysselsatta Löntagare Företagare Företagarnas andel av de sysselsatta (%)
Åldersgrupper sammanlagt 2 289 975 2 053 431 236 544 10,3
18 - 24 213 222 208 223 4 999 2,3
25 - 34 509 997 478 782 31 215 6,1
35 - 44 538 463 480 254 58 209 10,8
45 - 54 597 026 519 453 77 573 13,0
55 - 64 416 541 353 963 62 578 15,0
65+ 14 726 12 756 1 970 13,4

Företagande åren 1990–2009

Företagarnas andel av alla sysselsatta har sjunkit ganska jämnt under åren 1990–2009. Under granskningsperioden var andelen företagare som högst under ekonomiska depressionen i början av 1990-talet, då arbetslösheten minskade i synnerhet antalet löntagare. År 1993 var andelen företagare nästan 16 procent av alla sysselsatta. Minskningen av företagarandelen förklaras delvis av att antalet lantbruksföretagare minskat.


Källa: Sysselsättningsstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta (09) 17342632, tyossakaynti@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Marja Tammilehto-Luode

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 4.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2009/01/tyokay_2009_01_2011-04-04_tie_002_sv.html