Publicerad: 28.11.2011

Andelen kvinnor har ökat mest bland den offentliga sektorns chefer

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik ökar kvinnornas andel av ledningsuppgiftern, om än långsamt. År 2009 var andelen kvinnor som löntagare i ledningsuppgifter 33 procent, medan deras andel år 2000 var 31 procent. Mest ökade de kvinnliga chefernas andel inom den offentliga sektorn. Kvinnornas andel av cheferna inom staten ökade från 35 procent till 46 procent under perioden 2000–2009. Inom den kvinnodominerade kommunsektorn var över hälften av cheferna kvinnor både år 2000 och år 2009. Inom den privata sektorn ökade de kvinnliga chefernas andel allra långsammast, från 26 procent till 28 procent.

Andelen kvinnor av chefter efter arbetsgivarsektor 2000 och 2009

Andelen kvinnor av chefter efter arbetsgivarsektor 2000 och 2009

År 2009 var de kvinnliga cheferna i majoritet bland cheferna inom social- och hälsovården, inom hotell- och restaurangbranschen, inom kulturverksamhet, bland personalchefer samt bland reklam- och informationschefer. Den minsta andelen kvinnor fanns bland chefer inom byggbranschen, driftschefer inom industrin samt chefer inom transport, magasinering och kommunikation.

I sysselsättningsstatistiken har uppgifter om yrke har bildats gällande alla 18 år fyllda löntagare och företagare som hörde till den sysselsatta arbetskraften den sista veckan i året enligt deras huvudsakliga anställningsförhållande. Uppgiften har huvudsakligen producerats med hjälp av yrkesbenämningsuppgifter i olika slag av administrativt material. Yrkesbenämningarna har indelats i yrkesgrupper med hjälp av Statistikcentralens yrkesklassificering år 2001. Uppgifterna har publicerats i sysselsättningsstatistiken årligen fr.o.m. år 2004.


Källa: Sysselsättningsstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Airi Pajunen (09) 1734 3293, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (335,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Yrke och socioekonomisk ställning 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2009/04/tyokay_2009_04_2011-11-28_tie_001_sv.html