Publicerad: 27.3.2012

Det relativa sysselsättningstalet för personer med utbildning enbart på grundnivå lägre än under depressionsåren


Korrigerad 27.3.2012 kl 16.30. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var det relativa sysselsätt-ningstalet för personer med utbildning enbart på grundnivå 46,8 procent år 2010, dvs. lägre än under depressionsåren i början av 1990-talet. Visserligen har det relativa sysselsättningstalet legat på samma nivå år 1996. Det relativa sysselsättningstalet för personer med utbildning enbart på grundnivå ökade från år 2009 med bara 0,1 procentenheter. Totalt steg det relativa sysselsättningstalet för 18–64-åringar från nivån året innan med en procentenhet till 68,9 procent.

Det relativa sysselsättningstalet för 18–64-åringar efter utbildningsnivå 1987–2010

Det relativa sysselsättningstalet för 18–64-åringar efter utbildningsnivå 1987–2010

Det relativa sysselsättningstalet för personer med examen på högre nivå (lägsta högre nivå, lägre och högre högskolenivå samt forskarutbildningsnivå) har varit som högst under de första åren av referensperioden 1987–2010, då det låg på 88,8  procent. Det relativa sysselsättningstalet för personer med examen på högre nivå var som lägst 75,8 procent under depressionsåret 1993. Bland personer med examen på mellannivå steg det relativa sysselsättningstalet (68,9 procent) med 1,3 procentenheter från år 2009.

Under perioden 1997–2010 har antalet sysselsatta utan examen efter grundnivån minskat med 535 000 personer, dvs. med 61 procent. Antalet personer med examen på mellannivå har däremot ökat med 22 procent, dvs. med 189 000 sysselsatta. Antalet personer med examen på högre nivå har ökat med 67 procent, dvs. med omkring 362 000 sysselsatta.

Det finns dock både stigande och sjunkande variation i antalen sysselsatta under referensperioden, vilket förklaras av det allmänna sysselsättningsläget. Under depressionsåret 1993 nåddes en vändpunkt, då antalet sysselsatta med examen på högre nivå för första gången var högre än antalet sysselsatta med utbildning enbart på grundnivå.

Antalet sysselsatta i åldern 18–64 år efter utbildningsnivå 1987–2010

Antalet sysselsatta i åldern 18–64 år efter utbildningsnivå 1987–2010

Det relativa sysselsättningstalet räknas som den procentuella andelen sysselsatta av befolkningen i åldern 18–64 år, medan arbetslöshetsprocenten räk-nas som andelen arbetslösa av arbetskraften (=sysselsatta + arbetslösa).

Det relativa sysselsättningstalet efter åldersgrupp

År 2010 hade 46 procent av alla sysselsatta avlagt examen på mellannivå. Av de sysselsatta hade 15 procent utbildning enbart på grundnivå, medan 39 procent hade avlagt examen på högre nivå .

Då man granskar det relativa sysselsättningstalet efter åldersgrupp, framgår det att det relativa sysselsättningstalet var högst bland 40–49-åriga personer med examen på högre nivå , 90,2 procent. Det relativa sysselsättningstalet var lägst bland 18–29-åriga personer med utbildning enbart på grundnivå, 36,3 procent. I den yngsta åldersgruppen var 43 procent av de sysselsatta med ut-bildning på grundnivå inskrivna vid någon läroanstalt hösten 2010. I den yngsta åldersgruppen, av dem som hade utbildning enbart på grundnivå, hade 38 procent studier som huvudsaklig verksamhet.

Det relativa sysselsättningstalet efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2010

Det relativa sysselsättningstalet efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2010

Källa: Sysselsättningsstatistik 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 09 1734 2632, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (279,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2010/02/tyokay_2010_02_2012-03-27_tie_001_sv.html