Figurbilaga 1. Risken för arbetslöshet dvs. andelen sysselsatta som blivit arbetslösa (%) efter ekonomisk region 2011

Figurbilaga 1. Risken för arbetslöshet dvs. andelen sysselsatta som blivit arbetslösa (%) efter ekonomisk region 2011

Källa: Sysselsättningsstatistik , Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaija Ruotsalainen 09 1734 3599, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2011, Figurbilaga 1. Risken för arbetslöshet dvs. andelen sysselsatta som blivit arbetslösa (%) efter ekonomisk region 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2011/01/tyokay_2011_01_2012-06-05_kuv_001_sv.html