Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.3.2013

Två av tre mammor till barn under tre år har sysselsättning

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick det relativa sysselsättningstalet för mammor till barn under tre till 66,4 procent år 2011. Av papporna till barn i samma ålder jobbade 89,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet för alla 18–64-åringar var 69,9 procent.

Det relativa sysselsättningstalet för 18–64-åringar efter kön, familjeställning och barnens ålder

Det relativa sysselsättningstalet för 18–64-åringar efter kön, familjeställning och barnens ålder

Andelen arbetande föräldrar störst för barn i dagisåldern

År 2011 var det relativa sysselsättningstalet för 18–64-åriga män med familj 79,8 procent. En familj består av sammanboende gifta eller samboende par eller sammanboende som registrerat sitt förhållande samt en förälder med barn. Barn som bor i samma bostad ingår i familjen.

Det högsta relativa sysselsättningstalet, 90,3 procent, fanns bland män i familjer med barn i åldern 3–6 år. Av gifta eller samboende män i familjer utan barn jobbade 70,2 procent. Om man inte beaktar familjeställningen var det relativa sysselsättningstalet för alla män i åldern 18–64 år 69,0 procent.

Det relativa sysselsättningstalet för alla kvinnor i åldern 18–64 år var något högre än för männen i samma ålder: 70,9 procent. Att vara förälder i en barnfamilj sänker det relativa sysselsättningstalet för kvinnor särskilt bland dem som bor ensamma med barn under tre år: deras relativa sysselsättningstal var 44,3 procent.

Det relativa sysselsättningstalet för gifta eller samboende mammor till barn under tre år var 68,8 procent. Det var nästan lika högt som det relativa sysselsättningstalet för hela åldersgruppens kvinnor. Det högsta relativa sysselsättningstalet för kvinnor fanns bland mammor till barn mellan 3 och 6 år: dvs. 80,7 procent.

Det relativa sysselsättningstalet var lågt för män utan familj

Det relativa sysselsättningstalet för män utan familj var 57,6 procent, vilket var 22,2 procentenheter lägre än talet för män med familj, vilket var 79,8 procent. Bland kvinnor var skillnaden inte lika stor: det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med familj var 12,3 procentenheter högre än för kvinnor utan familj.

Sett till åldersklasser var skillnaden mellan det relativa sysselsättningstalet för män med familj och för män utan familj som störst, 24,4 procentenheter, i åldersklassen 40–49-åringar, där andelen sysselsatta män med familj var 89,6 procent. Av män i samma ålder som inte hade familj jobbade 65,2 procent.

Det relativa sysselsättningstalet för män utan familj var 5,9 procentenheter lägre än för kvinnor utan familj. Skillnaden var som störst, 10,9 procentenheter, i åldersgruppen 50 år och äldre: av dem jobbade 56,5 procent av kvinnorna utan familj, medan andelen var 45,5 procent för männen.

Det relativa sysselsättningstalet för män och kvinnor utan familj år 2011 efter ålder och kön

Det relativa sysselsättningstalet för män och kvinnor utan familj år 2011 efter ålder och kön

Den ekonomiska krisen syntes tidigare och djupare i männens sysselsättning

Det relativa sysselsättningstalet för både kvinnor med familj och för kvinnor utan familj har stigit från år 2006 till år 2011. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med familj och kvinnor utan familj steg med 2,4 procentenheter respektive 0,8 procentenheter.

Däremot var det relativa sysselsättningstalet både för män med familj och för män utan familj lägre år 2011 än år 2006. År 2011 var det relativa sysselsättningstalet för män med familj 0,8 procentenheter lägre än år 2006. För män utan familj var minskningen från år 2006 till år 2011 1,6 procentenheter.

Den ekonomiska krisens inverkan på sysselsättningen började synas i det relativa sysselsättningstalet för män redan år 2008, då det sjönk med 0,9 procentenheter bland män med familj och med 1,0 procentenheter bland män utan familj jämfört med år 2007. År 2009 sjönk det relativa sysselsättningstalet i båda grupperna av män: med 3,3 procentenheter bland män med familj och med 4,5 procentenheter bland män utan familj.

I sysselsättningen bland kvinnor syntes den ekonomiska krisen som en tillfällig svacka år 2009, då det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med familj sjönk med 1,4 procentenheter och för kvinnor utan familj med 2,1 procentenheter. Det relativa sysselsättningstalet har stigit för alla grupper under åren 2010 och 2011.

Det relativa sysselsättningstalet för 18–64-åringar efter familjeställning och kön

Det relativa sysselsättningstalet för 18–64-åringar efter familjeställning och kön

Källa: Sysselsättningsstatistik , Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 09 1734 2632, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2011/02/tyokay_2011_02_2013-03-22_tie_001_sv.html