Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.12.2013

Av de stora åldersklasserna arbetade 16 procent år 2012

Enligt de preliminära uppgifterna för Statistikcentralens sysselsättningsstatistik för år 2012 var 19,6 procent av alla sysselsatta i åldern 55–74 år. När det gäller åldersfördelningen för de sysselsatta har tyngdpunkten legat på de äldre åldersgrupperna särskilt sedan början av 2000-talet då de äldre åldersklassernas andel av befolkningen började öka. År 2012 var de som tillhör de stora åldersklasserna i åldern 63–67 år. Av dessa var fortfarande omkring 62 000 personer, dvs. 16 procent, med i arbetslivet.

Andelen (%) 55–74-åringar av de sysselsatta 1987–2011, preliminära uppgifter 2012*, och andelen (%) av hela befolkningen 1987–2012

Andelen (%) 55–74-åringar av de sysselsatta 1987–2011, preliminära uppgifter 2012*, och andelen (%) av hela befolkningen 1987–2012

Enligt de preliminära uppgifterna för år 2012 var 19,6 procent av alla omkring 2 340 000 sysselsatta i åldern 55–74 år. Andelen personer i den här åldersklassen av de sysselsatta har ökat nästan varje referensår 1987–2012. Ökningen av andelen har blivit snabbare särskilt fr.o.m. år 2000, då de första som tillhör de stora åldersklasserna (födda 1945–1949) fyllde 55 år. År 2012 var de som tillhör de stora åldersklasserna i åldern 63–67 år. Av dessa var fortfarande omkring 62 000 personer, dvs. 16 procent, med i arbetslivet.

Under åren 1987–2008 har andelen män bland de sysselsatta i åldersgruppen 55–74 år varit större än andelen kvinnor. Skillnaden var som störst år 1988, dvs. 6,5 procentenheter. Under de senaste fyra referensåren har kvinnornas andel varit större än männens: enligt de preliminära uppgifterna för år 2012 var andelen sysselsatta kvinnor i åldersgruppen 0,9 procentenheter större än andelen sysselsatta män. Av kvinnorna i åldern 55–74 år var 34,7 procent sysselsatta och av männen 33,8 procent.

Andelen (%) sysselsatta av 55–74-åringar efter kön 1987–2011 och preliminära uppgifter 2012*

Andelen (%) sysselsatta av 55–74-åringar efter kön 1987–2011 och preliminära uppgifter 2012*

Det relativa sysselsättningstalet för 55–74-åringar högst på Åland

Enligt de preliminära uppgifterna för år 2012 var det relativa sysselsättningstalet för 55–74-åringar högst i följande kommuner på Åland: Sottunga (51,5 %), Kumlinge (48,2 %) och Jomala (47,7 %). I Fasta Finland fanns de högsta relativa sysselsättningstalen för åldersgruppen i Vörå (43,3 %), Korsholm (42,8 %) och Borgnäs (42,6 %). Av de tjugo kommuner där åldersgruppen hade de högsta relativa sysselsättningstalen var 16 antingen svenskspråkiga eller tvåspråkiga. De lägsta relativa sysselsättningstalen i åldersgruppen 55–74 år fanns i Kivijärvi (20,8 %), Kuhmoinen (24,2 %) och Kaavi (24,4 %).

Också de relativa sysselsättningstalen för 18–64-åringar var högst i kommunerna på Åland. I Fasta Finland fanns de högsta relativa sysselsättningstalen i Korsholm (82,5 %), Pedersöre (81,4 %) och Masku (80,5 %). De lägsta relativa sysselsättningstalen för den här åldersgruppen fanns i Lieksa (54,9 %), Salla (55,2 %) samt i Rautavaara (55,5 %).


Källa: Sysselsättningsstatistik , Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 09 1734 2632, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (311,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2012/02/tyokay_2012_02_2013-12-17_tie_001_sv.html