Tabellbilaga 3. Näringsgrenar som minskat mest efter landskap från år 2007 till år 2012 efter antalet jobb

Landskap Näringsgren, TOL 2008 (2-siffer) År, antalet jobb
2007 2012 Förändring 2007-2012 Förändring 2007-2012, %
Hela landet 26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 39 856 25 611 –14 245 –35,7
Birkaland 26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 5 135 2 793 –2 342 –45,6
Egentliga Finland 26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 6 797 2 992 –3 805 –56,0
Egentliga Tavastland 84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 4 978 4 521 –457 –9,2
Kajanaland 17 Pappers- och pappersvarutillverkning 592 4 –588 –99,3
Kymmenedalen 17 Pappers- och pappersvarutillverkning 3 979 2 328 –1 651 –41,5
Lappland 84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 5 366 4 675 –691 –12,9
Mellersta Finland 17 Pappers- och pappersvarutillverkning 2 480 1 576 –904 –36,5
Mellersta Österbotten 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 2 547 2 289 –258 –10,1
Norra Karelen 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 3 586 3 039 –547 –15,3
Norra Savolax 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 6 251 5 335 –916 –14,7
Norra Österbotten 26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 7 605 5 001 –2 604 –34,2
Nyland 26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 16 412 12 534 –3 878 –23,6
Päijänne-Tavastland 16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 2 980 1 738 –1 242 –41,7
Satakunta 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 3 207 2 342 –865 –27,0
Södra Karelen 16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 1 129 563 –566 –50,1
Södra Savolax 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 3 915 3 170 –745 –19,0
Södra Österbotten 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 7 346 6 221 –1 125 –15,3
Åland 50 Sjötransport 3 273 2 352 –921 –28,1
Österbotten 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 4 932 4 250 –682 –13,8

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aura Pasila 029 551 3576, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 10.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2012, Tabellbilaga 3. Näringsgrenar som minskat mest efter landskap från år 2007 till år 2012 efter antalet jobb . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2012/03/tyokay_2012_03_2014-10-10_tau_003_sv.html