Tabellbilaga 4. Näringsgrenar som ökat mest efter landskap från år 2007 till år 2012 efter antalet jobb

Landskap Näringsgren, TOL 2008 (2-siffer) År, antalet jobb
2007 2012 Förändring 2007-2012 Förändring 2007-2012, %
Hela landet 87 Vård och omsorg med boende 72 550 86 454 13 904 19,2
Birkaland 86 Hälso- och sjukvård 15 930 17 226 1 296 8,1
Egentliga Finland 87 Vård och omsorg med boende 7 079 8 339 1 260 17,8
Egentliga Tavastland 88 Öppna sociala insatser 3 022 3 602 580 19,2
Kajanaland 07 Utvinning av metallmalmer 69 546 477 691,3
Kymmenedalen 87 Vård och omsorg med boende 3 189 4 189 1 000 31,4
Lappland 07 Utvinning av metallmalmer 226 896 670 296,5
Mellersta Finland 87 Vård och omsorg med boende 3 697 4 822 1 125 30,4
Mellersta Österbotten 86 Hälso- och sjukvård 2 334 2 565 231 9,9
Norra Karelen 87 Vård och omsorg med boende 2 100 2 896 796 37,9
Norra Savolax 87 Vård och omsorg med boende 2 880 3 632 752 26,1
Norra Österbotten 88 Öppna sociala insatser 6 412 8 491 2 079 32,4
Nyland 86 Hälso- och sjukvård 46 789 50 622 3 833 8,2
Päijänne-Tavastland 86 Hälso- och sjukvård 6 453 6 960 507 7,9
Satakunta 56 Restaurang-, catering och barverksamhet 1 916 2 822 906 47,3
Södra Karelen 81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 1 275 2 134 859 67,4
Södra Savolax 87 Vård och omsorg med boende 3 085 3 559 474 15,4
Södra Österbotten 87 Vård och omsorg med boende 3 057 3 624 567 18,5
Åland 86 Hälso- och sjukvård 1 129 1 310 181 16,0
Österbotten 88 Öppna sociala insatser 3 677 4 640 963 26,2

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aura Pasila 029 551 3576, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 10.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2012, Tabellbilaga 4. Näringsgrenar som ökat mest efter landskap från år 2007 till år 2012 efter antalet jobb . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2012/03/tyokay_2012_03_2014-10-10_tau_004_sv.html