Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. De vanligaste yrkesgrupperna bland nya företagare i åldern 18–74 år efter kön och ålder år 2012 1)

Kön Yrkesgrupp (YKL 2010) Nya företagare 2) Ålder
18–29 30–39 40–49 50–59 60–
Totalt 7111 Byggnadsarbetare 338 97 98 76 55 12
51202 Restaurangföreståndare och skiftledare 314 83 96 87 44 4
5221 Butiksinnehavare (småföretagare) 308 47 97 92 65 7
5141 Frisörer 303 177 88 30 6 2
5142 Kosmetologer m.fl. 196 104 58 26 7 1
6130 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 191 100 28 22 33 8
2421 Specialister inom ledarskap och organisationer 175 21 42 52 50 10
61111 Åkerodlare 156 52 34 37 28 5
53294 Massörer och konditionsskötare 115 37 36 25 16 1
61211 Boskapsuppfödare m.fl. 107 64 17 13 11 2
7231 Motorfordonsmontörer och -reparatörer 105 30 38 24 13 0
3322 Försäljningsrepresentanter 91 20 21 24 24 2
8342 Anläggningsmaskinförare m.fl. 83 29 15 19 12 8
5151 Arbetsledare inom städning på kontor, hotell m.fl. 80 17 26 20 14 3
3339 Övriga experter inom affärslivet 74 8 24 25 15 2
Nya företagare totalt 8 537 2 517 2 419 1 838 1 418 345
Kvinnor 5141 Frisörer 293 174 85 27 5 2
5142 Kosmetologer m.fl. 194 103 58 25 7 1
5221 Butiksinnehavare (småföretagare) 184 24 69 53 34 4
51202 Restaurangföreståndare och skiftledare 123 23 50 27 21 2
53294 Massörer och konditionsskötare 75 23 25 14 12 1
2421 Specialister inom ledarskap och organisationer 66 3 16 28 17 2
6130 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 56 23 15 10 8 0
61111 Åkerodlare 55 16 15 12 11 1
5151 Arbetsledare inom städning på kontor, hotell m.fl. 52 12 14 15 8 3
5244 Försäljare, telefonförsäljning och kontaktcenter 43 5 18 17 3 0
61211 Boskapsuppfödare m.fl. 43 20 11 7 4 1
3423 Idrottsinstruktörer och fritidsledare 37 14 14 9 0 0
2643 Översättare, tolkar och andra språkvetare 30 11 11 1 7 0
3339 Övriga experter inom affärslivet 30 1 9 13 6 1
7531 Skräddare, ateljésömmerskor, körsnärer och modister 30 7 10 11 1 1
Nya företagare totalt, kvinnor 3 914 1 089 1 317 843 536 129
Män 7111 Byggnadsarbetare 311 86 91 70 53 11
51202 Restaurangföreståndare och skiftledare 191 60 46 60 23 2
6130 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 135 77 13 12 25 8
5221 Butiksinnehavare (småföretagare) 124 23 28 39 31 3
2421 Specialister inom ledarskap och organisationer 109 18 26 24 33 8
61111 Åkerodlare 101 36 19 25 17 4
7231 Motorfordonsmontörer och -reparatörer 97 29 34 23 11 0
8342 Anläggningsmaskinförare m.fl. 71 27 14 12 10 8
3322 Försäljningsrepresentanter 64 15 11 18 18 2
61211 Boskapsuppfödare m.fl. 64 44 6 6 7 1
5153 Fastighetsskötare 57 22 13 12 10 0
2512 Applikationsplanerare 52 17 18 12 5 0
3339 Övriga experter inom affärslivet 44 7 15 12 9 1
7115 Timmermän och byggnadssnickare 44 6 15 14 9 0
8332 Lastbils- och specialfordonsförare 43 18 9 8 8 0
Nya företagare totalt, män 4 623 1 428 1 102 995 882 216
1) Yrkesgrupperna är i enlighet med Yrkesklassificeringen 2010. I materialet saknade 11,5 procent av de nya sysselsatta en yrkesuppgift.
2) Nya företagare år 2012 var sysselsatta som enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik inte varit sysselsatta år 2011.

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Mikkelä 029 551 2973, Marketta Oinonen 029 551 3602, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 06.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2012, Tabellbilaga 2. De vanligaste yrkesgrupperna bland nya företagare i åldern 18–74 år efter kön och ålder år 2012 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2012/04/tyokay_2012_04_2014-11-06_tau_002_sv.html