Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.11.2014

De nya sysselsattas placering i yrken 2012

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik kom omkring 196 600 nya sysselsatta in på arbetsmarknaden år 2012. Framför allt anställdes studerande (omkring 90 100 personer 1) ). Omkring 63 200 personer av de nya sysselsatta var arbetslösa när de anställdes. Bland de nya sysselsatta var de vanligaste yrkesgrupperna försäljare (omkring 15 000 personer), kontorsstädare och vårdare inom socialsektorn. År 2012 var antalet nya sysselsatta totalt omkring 24 900 färre än år 2011.

De vanligaste yrkesgrupperna för nya sysselsatta år 2012 enligt huvudsaklig verksamhet året innan

De vanligaste yrkesgrupperna för nya sysselsatta år 2012 enligt huvudsaklig verksamhet året innan

De nya sysselsatta år 2012 som omfattades av granskningen var sysselsatta som enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik inte varit sysselsatta året innan.

De vanligaste yrkesgrupperna av de nya sysselsatta varierade efter kön och ålder. Av de nya sysselsatta var det bara bland unga i åldern 18–29 år, som den vanligaste yrkesgruppen var densamma för män och kvinnor, dvs. försäljare. (Tabellbilaga 1.)

Av de nya sysselsatta var 4,3 procent, dvs. omkring 8 500 personer, företagare. Bland nya företagare var andelen män något större än andelen kvinnor, 54 procent. De vanligaste yrkesgrupperna hos nya företagare var byggnadsarbetare, restaurangföreståndare och skiftledare, butiksinnehavare (småföretagare) samt frisörer (omkring 300 personer per gruppen) (Tabellbilaga 2.)

De vanligaste yrkesgrupperna för nya företagare år 2012

De vanligaste yrkesgrupperna för nya företagare år 2012

Antalet jobb har ökat under åren 2007–2012 2) bland annat inom näringsgrenarna vård och omsorg med boende, inom öppna sociala insatser och inom restaurang-, catering- och barverksamhet 3) . De vanligaste yrkesgrupperna för nya sysselsatta i dessa näringsgrenar var vårdare inom den sociala sektorn, sjukhus- och vårdbiträden, personal inom barnomsorgen, hemvårdspersonal, köksbiträden samt försäljare i kaféer och barer. (Tabellbilaga 3.)

Av alla yrkesgrupper var andelen nya sysselsatta störst, över 45 procent, i yrkesgrupperna medhjälpare inom jordbruk, medhjälpare inom skogsbruk och medhjälpare inom trädgårdsodling. Som medhjälpare bland annat inom jordbruk arbetade omkring 400 nya sysselsatta.

I Statistikcentralens sysselsättningsstatistik för år 2012 har yrken i huvudsysslan för löntagare och företagare i åldern 18–74 år årets sista vecka klassificerats i yrkesgrupper enligt standarden för den nationella Yrkesklassificeringen 2010 4) .

Länkar

De vanligaste yrkesgrupperna bland nya sysselsatta i åldern 18–74 landskapsvis år 2012


1) En del av de studerande började som företagare (2 300 personer, dvs. 2,6 procent).
2) Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation]. ISSN=1798-5536. Näringsgren, Arbetsgivarsektor och Arbetsplatser 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 06.11.2014]. Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/tyokay/2012/03/tyokay_2012_03_2014-10-10_tie_001_sv.html.
3) Näringsgrenar på Näringsgrensindelningens (TOL 2008) 2-siffernivå, där antalet jobb ökat mest under perioden 2007–2012 (dvs. näringsgrenarna 87, 88 och 56).
4) 3,1 procent av alla sysselsatta och 11,5 procent av alla nya sysselsatta saknade uppgifter om yrke år 2012.

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Mikkelä 029 551 2973, Marketta Oinonen 029 551 3602, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (342,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 06.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2012/04/tyokay_2012_04_2014-11-06_tie_001_sv.html