Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Befolkning i åldern 18-64 år efter huvudsaklig verksamhet åren 2003–2013*

  Antal Förändring, antal Förändring, %
2003 2012 2013* 2003-2013* 2012-2013* 2003-2013* 2012-2013*
Alla 18–64-åringar                 
Totalt 3 297 825 3 329 751 3 318 043 20 218 -11 708 0,6 -0,4
Ingen utbildning efter grundnivå / uppgift saknas 873 575 677 114 647 111 -226 464 -30 003 -25,9 -4,4
Mellannivå 1 468 440 1 559 120 1 559 124 90 684 4 6,2 0,0
Lägsta högre nivå / Lägre högskolenivå 693 083 739 658 745 344 52 261 5 686 7,5 0,8
Högre högskolenivå / Forskarutbildningsnivå 262 727 353 859 366 464 103 737 12 605 39,5 3,6
Arbetskraften              
Totalt 2 523 090 2 597 694 2 605 268 82 178 7 574 3,3 0,3
Ingen utbildning efter grundnivå / uppgift saknas 544 404 394 347 375 843 -168 561 -18 504 -31,0 -4,7
Mellannivå 1 134 798 1 227 698 1 234 618 99 820 6 920 8,8 0,6
Lägsta högre nivå / Lägre högskolenivå 606 014 651 150 658 079 52 065 6 929 8,6 1,1
Högre högskolenivå / Forskarutbildningsnivå 237 874 324 499 336 728 98 854 12 229 41,6 3,8
Sysselsatta              
Totalt 2 220 077 2 316 769 2 277 406 57 329 -39 363 2,6 -1,7
Ingen utbildning efter grundnivå / uppgift saknas 438 303 314 872 292 525 -145 778 -22 347 -33,3 -7,1
Mellannivå 987 679 1 081 665 1 062 021 74 342 -19 644 7,5 -1,8
Lägsta högre nivå / Lägre högskolenivå 566 040 611 892 607 358 41 318 -4 534 7,3 -0,7
Högre högskolenivå / Forskarutbildningsnivå 228 055 308 340 315 502 87 447 7 162 38,3 2,3
Arbetslösa              
Totalt 303 013 280 925 327 862 24 849 46 937 8,2 16,7
Ingen utbildning efter grundnivå / uppgift saknas 106 101 79 475 83 318 -22 783 3 843 -21,5 4,8
Mellannivå 147 119 146 033 172 597 25 478 26 564 17,3 18,2
Lägsta högre nivå / Lägre högskolenivå 39 974 39 258 50 721 10 747 11 463 26,9 29,2
Högre högskolenivå / Forskarutbildningsnivå 9 819 16 159 21 226 11 407 5 067 116,2 31,4

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Lohikoski 029 551 3396, Aura Pasila 029 551 3576, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2013, Tabellbilaga 1. Befolkning i åldern 18-64 år efter huvudsaklig verksamhet åren 2003–2013* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2013/03/tyokay_2013_03_2014-12-16_tau_001_sv.html