Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Andel arbetslösa i åldern 18-64 år med examen på högre nivå av arbetskraften efter utbildningsområde

  2003    2008    2009    2010    2011    2012    2013*  
Humanistisk utbildning och konstutbildning 8,8 7,1 8,5 7,8 7,9 9,0 11,0
Teknisk utbildning 6,2 4,7 7,9 6,4 5,7 6,7 8,6
Naturvetenskaplig utbildning 5,2 5,2 6,0 5,7 5,6 6,6 8,5
Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper 6,8 5,1 6,4 5,7 5,7 6,3 7,9
Utbildning inom lant- och skogsbruk 6,1 5,4 6,2 5,5 5,6 6,1 7,2
Utbildning inom servicebranscher 5,0 3,7 4,6 4,3 4,1 4,3 5,9
Pedagogisk utbildning och lärarutbildning 3,2 3,1 3,4 3,1 3,2 3,6 4,2
Utbildning inom hälso- och socialvård 3,6 1,9 2,2 2,1 1,9 2,2 2,8
Alla med examen på högre högskole- / forskarutbildningsnivå 5,9 4,4 5,9 5,2 5,0 5,7 7,2
Alla i arbetsför ålder totalt 12,0 9,0 11,6 10,4 9,9 10,8 12,6

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Lohikoski 029 551 3396, Aura Pasila 029 551 3576, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2013, Tabellbilaga 3. Andel arbetslösa i åldern 18-64 år med examen på högre nivå av arbetskraften efter utbildningsområde . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2013/03/tyokay_2013_03_2014-12-16_tau_003_sv.html