Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2014

Arbetslösheten bland högutbildade ökade med omkring 30 procent från år 2012

Enligt de preliminära uppgifterna för Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2013 har arbetslösheten bland dem med examen på minst lägsta högre nivå under de senaste tio åren ökat mer än på övriga utbildningsnivåer. Andelen högutbildade arbetslösa av arbetskraften i arbetsför ålder har ökat mest inom teknik och naturvetenskap. När det gäller dem som avlagt examen på högre nivå 1) var arbetslösheten vanligast år 2013 inom det humanistiska området och konstbranschen.

Förändring av andelen arbetslösa¹ åren 2003–2013*, år 2003=100

Förändring av andelen arbetslösa¹ åren 2003–2013*, år 2003=100
1) Andelen arbetslösa av arbetskraften, befolkning i åldern 18–64 år

*) Premilinär uppgift

Andelen arbetslösa av arbetskraften i åldern 18–64 år minskade på alla utbildningsnivåer före år 2008. Efter år 2008 har andelen arbetslösa bland dem med examen på högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå inte sjunkit under nivån för år 2003. Från år 2012 ökade andelen arbetslösa av arbetskraften på alla utbildningsnivåer, kraftigast var ökningen dock bland högutbildade (både högre och lägre nivå).

Enligt sysselsättningsstatistiken uppgick antalet arbetslösa i arbetsför ålder till 328 000 i slutet av år 2013, vilket var nästan 47 000 (17 %) fler än året innan. Mest ökade antalet arbetslösa i grupperna av högutbildade; bland dem med examen på lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå ökade arbetslösheten med 29 procent, bland dem med examen på högre högskolenivå och forskarutbildningsnivå med 31 procent jämfört med år 2012. Trots den ökade arbetslösheten bland personer med examen på högre nivå, är deras andel av alla arbetslösa i arbetsför ålder ungefär en femtedel, medan andelen av de sysselsatta är 41 procent.

När man ser till utbildningsområden var andelen arbetslösa av arbetskraften bland dem med examen på högre nivå högst inom det humanistiska området och konstbranschen (11,0 %) och lägst inom hälso- och socialvård (2,8 %) år 2013. Hälso- och socialvård är det enda utbildningsområdet där andelen arbetslösa är lägre än för tio år sedan. Inom teknik ökade andelen arbetslösa särskilt under år 2009, men ökningen har fortsatt också under senare år.

Andelen arbetslösa i arbetsför ålder med examen på högre nivå av arbetskraften i samma ålder under åren 2003–2013*, %

Andelen arbetslösa i arbetsför ålder med examen på högre nivå av arbetskraften i samma ålder under åren 2003–2013*, %
*) Preliminär uppgift

Också andelen sysselsatta av hela den arbetsföra befolkningen varierar efter utbildningsnivå. År 2013 var andelen sysselsatta av dem med utbildning på grundnivå 45 procent, av dem med utbildning på mellannivå 68 procent, av dem med examen på lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå 81 procent och av dem med examen på högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå 86 procent.

Arbetslöshetsuppgifterna i sysselsättningsstatistiken erhålls från arbets- och näringsministeriets register över arbetslösa arbetssökande.


1) Examen på högre nivå omfattar lägsta högre nivå, lägre och högre högskolenivå samt forskarutbildningsnivå.

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Lohikoski 029 551 3396, Aura Pasila 029 551 3576, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (257,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2013/03/tyokay_2013_03_2014-12-16_tie_001_sv.html