Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.5.2015

År 2014 var 78 procent av alla arbetslösa över 60 år arbetslösa också året innan

Av dem som var arbetslösa i slutet av år 2014 var 51,2 procent arbetslösa året innan. Arbetslösheten upprepades eller fortsatte särskilt bland dem som fyllt 60 år i och med att 78,4 procent av dem var arbetslösa också året innan. Enligt sysselsättningsstatistiken fanns det i slutet av år 2014 omkring 360 000 arbetslösa i åldern 18–64 år. Arbetslöshetsuppgifterna i sysselsättningsstatistiken baserar sig på uppgifter från arbets- och näringsministeriets register över arbetslösa arbetssökande.

Antalet arbetslösa under åren 2000–2014 samt andelen arbetslösa föregående år, %

Antalet arbetslösa under åren 2000–2014 samt andelen arbetslösa föregående år, %

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aura Pasila 029 551 3576, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (110,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 29.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2014/02/tyokay_2014_02_2015-05-29_tie_001_sv.html