Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.2.2016

Alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi 15 prosenttia vuonna 2014

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2014 työttömien määrä kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta. Työttömien määrä lisääntyi eniten alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä. Kasvua tapahtui kaikissa ikäryhmissä. Työllisten määrä väheni prosentin vuodesta 2013. Taloudellinen huoltosuhde heikentyi edellisestä vuodesta neljällä henkilöllä; vuonna 2014 sataa työssäkäyvää kohden oli 141 ei-työssäkäyvää.

Työttömien lukumäärän muutos sukupuolen ja iän mukaan vuosina 2013–2014

Työttömien lukumäärän muutos sukupuolen ja iän mukaan vuosina 2013–2014

Työllisten osuus työikäisestä väestöstä 68 prosenttia vuonna 2014

Työllisiä 18–64-vuotiaita oli 2 249 000 henkilöä vuoden 2014 lopussa. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä väheni 29 000:lla (-1 %). Työllisten osuus samanikäisestä väestöstä oli 68 prosenttia vuonna 2014, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Sukupuolittain tarkasteltuna työllisten osuus 18–64-vuotiaasta väestöstä oli miehillä 66,4 prosenttia ja naisilla 69,7 prosenttia. Laskua edelliseen vuoteen oli miehillä -0,7 prosenttiyksikköä ja naisilla -0,5 prosenttiyksikköä.

Työttömien määrä kasvoi vähiten 55–59-vuotiaiden ikäryhmässä

Työikäisiä työttömiä oli työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2014 lopussa 362 000, mikä oli yli 34 000 (10 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 2014 lopussa työttömänä oli 210 700 miestä ja 151 500 naista. Työttömien miesten lukumäärä kasvoi 10 prosenttia (19 000) vuodesta 2013 ja naisten 11 prosenttia (15 000).

Iän mukaan tarkasteltuna työttömien määrä kasvoi edellisvuodesta eniten nuorten, 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi yli 6 700:lla, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien naisten määrä kasvoi ikäryhmässä lähes 19 prosenttia vuodesta 2013. Myös 30–34-vuotiaiden ja 60 vuotta täyttäneiden työttömien määrä kasvoi 13 prosenttia vuodesta 2013.

Työttömien määrä kasvoi vähiten 55–59-vuotiaiden naisten ikäryhmässä. Työttömien määrä koko ikäryhmässä lisääntyi 2 200:lla, mikä oli 5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Työttömiä 55–59-vuotiaita naisia oli 2 prosenttia edellisvuotta enemmän ja miehiä 8 prosenttia enemmän.

Taloudellinen huoltosuhde heikentyi

Taloudellinen huoltosuhde heikentyi edellisestä vuodesta. Vuonna 2014 sataa työssäkäyvää kohden oli 141 ei-työssäkäyvää henkilöä, kun vuotta aiemmin lukumäärä oli 137 henkilöä. Ajanjaksolla 1987–2014 huoltosuhde oli korkein lamavuonna 1993 (172) ja matalin vuonna 1989, jolloin jokaista sataa työssäkäyvää kohden oli 112 ei-työssäkäyvää. (Liitetaulukko 1.)

Taloudellinen huoltosuhde lasketaan jakamalla työttömien, eläkeläisten ja muiden työvoiman ulkopuolella olevien määrä työllisten määrällä ja kertomalla saatu luku sadalla. Taloudellisen huoltosuhteen laskua pidetään siten positiivisena ja nousua negatiivisena. Taloudelliseen huoltosuhteeseen vaikuttavat taloudellisten suhdanteiden ja työllisyyskehityksen vaihtelujen lisäksi muun muassa syntyvyys, väestörakenne ja muuttoliike.

Työikäisen väestön pääasiallinen toiminta vuosina 1987–2014

Työikäisen väestön pääasiallinen toiminta vuosina 1987–2014

Työttömien määrä oli suurin vuonna 1993, jolloin työikäisistä oli työttömänä yli 531 000 henkilöä. Työllisten määrä oli 1990-luvun jälkeen suurimmillaan vuonna 2008, jolloin työllisten määrä oli yli 2,36 miljoonaa.

Maakunnittaiset erot taloudellisessa huoltosuhteessa ovat suuria. Vuonna 2014 huoltosuhde oli selvästi matalin Ahvenanmaalla (100), missä huoltosuhde parantui vuoden takaisesta (106). Korkeimmat huoltosuhteet olivat vuonna 2014 Kymenlaaksossa (168), Etelä-Savossa (168), Pohjois-Karjalassa (171) ja Kainuussa (179). Taloudelliset huoltosuhteet heikentyivät vuosien 2013–2014 välillä Ahvenanmaata lukuun ottamatta kaikissa maakunnissa. Eniten taloudellinen huoltosuhde heikkeni Kymenlaaksossa, Satakunnassa ja Päijät-Hämeessä. (Liitetaulukko 2.)


Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Lohikoski 029 551 3396, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (240,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2014/03/tyokay_2014_03_2016-02-19_tie_001_fi.html