Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.9.2016

År 2014 flest jobb inom näringsgrenen vård och omsorg; sociala tjänster

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetade 386 000 personer inom vård och omsorg; sociala tjänster (näringsgren Q) i slutet av år 2014. Näringsgrenen Q omfattar också barndagvård. Under åren 2007–2014 ökade antalet jobb inom vård och omsorg; sociala tjänster med 34 000 (9,8 %). Näringsgrenen var den största sysselsättaren år 2014, medan det år 2007 fanns flest jobb inom tillverkning (näringsgren C), totalt 397 000. År 2014 fanns det 103 000 färre jobb (-25,9 %) inom tillverkning.

Antalet jobb inom vård och omsorg; sociala tjänster samt tillverkning 2007–2014

Antalet jobb inom vård och omsorg; sociala tjänster samt tillverkning 2007–2014

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aura Pasila 029 551 3576, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (108,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2014/03/tyokay_2014_03_2016-09-28_tie_001_sv.html