Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.11.2016

Försäljarna största gruppen som blev arbetslös år 2015

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var omkring 101 000 personer av alla sysselsatta i slutet av år 2014 arbetslösa i slutet av år 2015 1) . De största grupperna som blev arbetslösa var försäljare (ungefär 4 800 personer), byggnadsarbetare (2 700) och kontorsstädare (2 600). Andelen personer under 29 år av försäljare och byggnadsarbetare som blev arbetslösa var ungefär 30 procent. (Tabellbilaga 1.)

Andelen som blev arbetslös år 2015 av alla sysselsatta år 2014 efter yrkesgrupp (YKL 2010), %

Yrkesklassificering 2010 (1-siffernivå) Sysselsatta 2014 Arbetslös i slutet av år 2015                  Andelen arbetslösa av sysselsatta, %
0 Militärer 8 504 70 0,8
1 Chefer 93 088 1 789 1,9
2 Specialister 435 101 12 579 2,9
3 Experter 409 710 12 217 3,0
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 143 592 6 819 4,7
5 Service- och försäljningspersonal 466 989 20 386 4,4
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 63 373 1 732 2,7
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 227 198 18 023 7,9
8 Process- och transportarbetare 192 677 11 172 5,8
9 Övriga arbetstagare 152 543 11 723 7,7
X Okänd 81 301 4 436 5,5
Totalt 2 274 076 100 946 4,4

1) I slutet av år 2015 var totalt omkring 375 000 personer arbetslösa.

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Mikkelä 029 551 2973, Marketta Oinonen 029 551 3602, Merja Rajaniemi 029 551 3607, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (110,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 04.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2014/04/tyokay_2014_04_2016-11-04_tie_001_sv.html