Sysselsättning 2015, Bakgrundsuppgifter om arbetslösa

2015
Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
Offentliggöranden