Liitetaulukko 1. Siirtymät pääasiallisen toiminnan luokissa vuosien 2014 ja 2015 välillä

  Pääasiallinen toiminta 2015
Pääasiallinen toiminta 2014 Työllinen Työtön Opiskelija Eläkeläinen Muut 1) Yhteensä
Työllinen 2 041 909 100 946 41 536 56 347 25 167 2 265 905
Työtön 87 865 203 177 24 055 14 479 30 732 360 308
Opiskelija 83 373 36 220 265 393 2 537 23 444 410 967
Eläkeläinen 8 026 1 666 1 386 1 287 896 622 1 299 596
Muut 1) 26 927 28 855 75 174 6 489 930 456 1 067 901
Yhteensä 2 248 100 370 864 407 544 1 367 748 1 010 421 5 404 677
1) Muut: 0–14–vuotiaat, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet ja muut työvoiman ulkopuolella olevat

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2015, Liitetaulukko 1. Siirtymät pääasiallisen toiminnan luokissa vuosien 2014 ja 2015 välillä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2015/03/tyokay_2015_03_2017-02-17_tau_001_fi.html