Publicerad: 27.9.2017

År 2015 arbetade nästan hälften av de statsanställda utanför sin hemkommun

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetade ungefär var tredje sysselsatt år 2015 utanför sin hemkommun. Pendlingen var vanligare inom statsförvaltningen än inom företagssektorn. Den genomsnittliga arbetsresan var också längre bland arbetstagare inom statsförvaltningen än inom företagssektorn. Mest vanligt var pendlingen på Åland och i Egentliga Tavastland.

Andel sysselsatta som arbetande utanför sin egen kommun av alla sysselsatta efter sektor 2015, %

Andel sysselsatta som arbetande utanför sin egen kommun av alla sysselsatta efter sektor 2015, %
*utom bostadssamfund

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (109,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 27.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2015/03/tyokay_2015_03_2017-09-27_tie_001_sv.html