Publicerad: 20.10.2017

Löntagarna med familj arbetade oftast som specialister år 2015

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetade löntagarna med familj i slutet av år 2015 oftast som specialister (338 000 personer), medan löntagarna utan familj oftast arbetade som service- och försäljningspersonal (103 000). Relativt sett fler löntagare med familj än löntagare utan familj arbetade som specialister, experter, chefer och soldater. 1)

Yrkesstrukturen för löntagare med familj och löntagare utan familj 2015

Yrkesstrukturen för löntagare med familj och löntagare utan familj 2015

1) En familj utgörs av sammanboende gifta eller samboende par eller sammanboende personer som registrerat sitt förhållande och av deras barn, av endera föräldern tillsammans med sina barn, samt av gifta och samboende par utan barn samt personer som registrerat sitt parförhållande och som inte har barn. Barnets ålder spelar ingen roll. Yrkesgrupperna är i enlighet med Yrkesklassificeringen 2010.

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Mikkelä 029 551 2973, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (110,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2015/04/tyokay_2015_04_2017-10-20_tie_001_sv.html