Publicerad: 19.12.2017

Högre arbetslöshet än i genomsnitt bland personer som inte tillhör familj år 2016

Enligt preliminära uppgifter i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet arbetslösa i åldern 18–64 år till 355 000 i slutet av år 2016 (ungefär 14 procent av arbetskraften). Andelen arbetslösa av arbetskraften när det gäller personer som inte tillhör familj var ungefär 20 procent. Bland makar och sambor i barnfamiljer var motsvarande andel ungefär åtta procent.

Andelen arbetslösa av arbetskraften (18–64-åringar) efter familjeställning 1990–2016*, %

Andelen arbetslösa av arbetskraften (18–64-åringar) efter familjeställning 1990–2016*, %
*Uppgiften för år 2016 är preliminär

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (117,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2016/03/tyokay_2016_03_2017-12-19_tie_001_sv.html